Nowe zasady walki z afrykańskim pomorem świń już obowiązują

   Wczoraj weszła w życie tzw. druga specustawa o ASF, czyli afrykańskim pomorze świń. Wprowadziła nowe obowiązki dla hodowców świń oraz wzmocniła rolę Inspekcji Weterynaryjnej w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń. Inspekcja ma teraz więcej możliwości nakładania dodatkowych nakazów, zakazów i ograniczeń w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Powiatowi lekarze weterynarii będą mogli nakładać na dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich obowiązek odstrzału sanitarnego dzików, zgłaszania dostrzeżonych objawów chorób tych zwierząt, dostarczenia odstrzelonych zwierząt w określone miejsca, a na zarządców dróg publicznych - obowiązek wykładania mat dezynfekcyjnych. To, co powinno najbardziej interesować hodowców trzody chlewnej, to nowe zasady identyfikacji osób lub firm prowadzących handel trzodą chlewną. Ustawa zaostrza bowiem przepisy dotyczące rejestracji świń. Przede wszystkim ustawa wprowadziła obowiązek rejestracji zwierząt w ciągu 30 dni od urodzenia, a każde przemieszczanie (zmiana miejsca pobytu zwierzęcia) ma być zgłoszone w ciągu 7 dni. W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i przebywa w niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest zobowiązany dodatkowo oznakować zwierzę poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której zwierzę przebywa powyżej 30 dni.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA