IV Międzynarodowy Kongres Biogospodarki w Łodzi za nami (zdjęcia)

   Łódź będzie europejskim centrum rozwoju biogospodarki i badań nowych technologii opartych na naturalnych procesach. Takie jest przynajmniej założenie, do którego doprowadzić ma m.in. podpisanie w minionym tygodniu listu intencyjnego z Bio-Based Industries Joint Undertaking – europejskim programem badawczym o budżecie prawie 4 mld euro.

   Do wydarzenia doszło podczas IV Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki w Łodzi.
Wcześniej przedstawiciele znaczących polskich regionów podpisali Łódzką Deklarację Bioregionów, czyli swoistego rodzaju zapewnienia dążenia do rozwoju biogospodarki w kraju.
    - Osiem polskich regionów zdecydowało się by zawiązać grupę w tej części Europy. Będziemy chcieli dołączyć innych interesariuszy (…) bo potencjał rozwoju biogospodarki jest dziś w tej części Europy - mówił podczas konferencji prasowej marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień - Potencjał i szansa na to, by wejść w nowe biotechnologie, aby doganiać Europę, w której gospodarka obiegu zamkniętego już dziś funkcjonuje. Dystans jest stosunkowo niewielki, a jest to świetna propozycja na zagospodarowanie funduszy europejskich.
   Jak dodaje marszałek Stępień Kongres miał za zadanie łączyć środowisko naukowe, przedsiębiorców i samorządowców. Stąd potrzeba nawiązania współpracy z Bio-Based Industries JU i podpisanie wspomnianego już listu intencyjnego mającego ułatwić zrównoważony rozwój gmin, wiosek i miasteczek. Założeniem projektu jest promocja rozwoju nowych biotechnologii, biomateriałów, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów, nowych technologii produkcji i przechowywania żywności czy choćby budowanie małych rolniczych biorafinerii umożliwiających utylizację odpadów biologicznych w gospodarstwach rolnych oraz promocję tzw. zielonej energii. Polska, a łódzkie w szczególności, ma być liderem w tym zakresie w tej części Europy.
    - Chcielibyśmy aktywizować firmy, dyskutować z organizacją o projektach, które wychodziłyby naprzeciw regionom i inspirować, by te pieniądze trafiały do łódzkiego, do Polski, do tej części Europy - dodaje Witold Stępień (budżet Bio-Based Industries JU wynosi 3,7 miliarda Euro - przyp. red.)
   Do współpracy zaproszono już kraje Europy Środkowo-Wschodniej od Finlandii do Bułgarii i kilka regionów z Ukrainy.

   Dodajmy, iż IV Międzynarodowy Kongres Biogospodarki w Łodzi został zorganizowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i Komisję Europejską. Przez dwa dni w aulach konferencyjnych, kuluarach i przy stoiskach wystawienniczych spotkało się ponad 400 ekspertów z całego świata oraz setki zainteresowanych przedsiębiorców i samorządowców.

Kongres dla przyszłości planety

Już po raz czwarty Łódzkie pełniło rolę stolicy „Biogospodarki”. W tym tegorocznym Kongresie wzięła udział rekordowa liczba uczestników - ponad 600 osób, w tym kilkadziesiąt z zagranicy. Rozmawiano na tematy ważne dla jakości życia całej planety ale i odpowiedzialności i zadań na szczeblu regionalnym. Złożone Deklaracje i zawarte Porozumienie wytyczać będą szlak poszczególnym Regionom zarówno z perspektywy Europy jak i Polski w ramach idei zrównoważonego rozwoju.
Finansowe perspektywy

Najważniejszym punktem Kongresu było podpisanie Łódzkiej Deklaracji Regionów, której sygnatariusze – 8 województw – zobowiązali się do wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Regiony opowiedziały się za ścisłą współpracą, wymianą dobrych praktyk oraz realizacją wspólnych projektów finansowanych z m.in. z funduszy unijnych.
„Łódzka deklaracja bioregionów to głos regionów wzywający do myślenia o gospodarce jako o inteligentnej specjalizacji przyszłości Europy, pokazujący jak ważna jest rola samorządów w tym procesie. Zachęcamy do tego, by to była odpowiedź na bieżące potrzeby mieszkańców, byśmy mieli pewność, że będzie dostępna żywność zdrowa i wysokiej jakości, że będą dostępne zasoby wody oraz że będziemy mieli szansę żyć w czystym środowisku” – mówił Marszałek Województwa łódzkiego Witold Stępień.
6 października, w ramach Forum Bioregionów Europy Środkowej i Wschodniej, podpisano porozumienie o współpracy z Bio-Based Industries Joint Undertaking, instytucją badawczą o budżecie prawie 4 mld euro, wspierającą firmy wprowadzające nowoczesne technologie w obszarze biogospodarki. Dodatkowe środki dostępne będą także w ramach Programu Horyzont 2020.

Wymiana dobrych praktyk

Kongres to także prezentacja wiedzy i doświadczenia w dziedzinie biogospodarki. Przez dwa dni odbyło się ponad 40 merytorycznych prezentacji z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów. Dotyczyły one zagadnień związanych ze współpracą regionów oraz biogospodarki na rzecz aktywnego życia i zdrowego starzenia się, stosowania zasad gospodarki cyrkularnej, czy też coraz powszechniejszemu wykorzystaniu polimerów i biomateriałów. Kongres był też okazją dla lokalnych firm i samorządów do prezentacji swoich możliwości. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się elektryczne jednoślady, czy ekologiczne wyroby spożywcze z regionu.

Autor notatki: Łukasz Wójcik
Dane kontaktowe: 513-154-321, l.wojcik@2mgroup.pl
Data sporządzenia notatki 10 października 2016


IV Międzynarodowy Kongres Biogospodarki organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego odbył się w Łodzi w dniach 6-7 października 2016 r., w EC1 Łódź, Miasto Kultury.

Kongres współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi
Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego:


Jerzy Buzek, Przewodniczący Komitetu Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim:


Phillipe Mengal, Dyrektor Wykonawczy Bio-Based Industries Joint Undertaking:


Waldemar Kutt, Szef Jednostki ds. Bioproduktów i Bioprocesów Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej:


Zygmunt Krasiński, Dyrektor Krasjowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej:


O Kongresie Biogospodarki pisaliśmy także tutaj:
Ważne decyzje Kongresu Biogospodarki w Łodzi
Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza na IV Międzynarodowy Kongres Biogospodarki w Łodzi

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA