W Praszce dyskutowali o pieniądzach w czasach inflacji (zdjęcia)

   W minioną sobotę w Muzeum w Praszce odbyło się XII Ogólnopolskie i III Międzynarodowe Seminarium Numizmatyczne, podczas którego pasjonaci pieniądza dyskutowali o... inflacji. A dokładnie o pieniądzu w czasach, gdy tracił on znacząco na wartości.

   O czasach antycznych i okresie Cesarstwa Rzymskiego mówili prof. Mariusz Mielczarek z Instytutu Archeologii i Etnografii Polskiej Akademii Nauk oraz dr Zdzisław Bogus.

    -  W momencie kiedy pojawiła się moneta jako taka w obiegu, pojawił się pieniądz prawdziwy i fałszywy, i pojawiła się inflacja, czyli dewaluacja tego pieniądza. I widzimy to przez cały okres starożytności greckiej i rzymskiej, okresu średniowiecza, aż do dzisiejszych czasów. W czasach starożytnych jest to o tyle mniej uchwytne, że nie mamy tej olbrzymiej ilości zer na środku płatniczym (…). W tamtych czasach posługiwano się nadal jednostką monetarną, tylko w olbrzymiej ilości i coraz gorszej jakości, coraz gorszego gatunku. Pieniądz srebrny staje się de facto tylko z nominału monetą srebrną, a w rzeczywistości maleńką brązową monetką, której wręcz zapieczętowane worki obiegały czasami na rynku jako wyższa jednostka monetarna (…).
   Całą rozmowę z dr Zdzisławem Bogusem można wysłuchać tutaj: Gość Radia ZW

    - Dziś mówimy o pieniądzu starożytnej Grecji. Jeden: monety wynaleźli Grecy i jest to jeden z niewielu przedmiotów, które raz wynalezione w niezmienionej formie, no może tylko bardziej dopracowanej dzięki technice, istnieją do dnia dzisiejszego. Dwa: słowo ekonomia jest słowem greckim i składa się z dwóch słów - οἰκος (oikos) i νόμος (nomos) co tłumaczy się jako „dbanie o własne gospodarstwo”, czyli od tego się wszystko zaczęło. (…) Już dawno ktoś wymyślił, że potęga państwa zależy od potęgi obywateli, czyli bogate jest państwo, które ma bogatych obywateli. (…) W Grecji, którą będziemy rozumieli od okresu archaicznego po koniec okresu hellenistycznego, było wszystko. Była pełna demokracja, była władza tyranów, była władza królewska, w związku z czym jest bardzo wiele przykładów, które można byłoby odnieść do dnia dzisiejszego. I już w starożytnej Grecji widać, że pewne zjawiska ekonomiczne były rejestrowane, były znane, choć były inaczej nazywane i chyba, co najciekawsze, że są to zjawiska i zasady ekonomii, które będą niezależne od czasu i miejsca (…).
   Całą rozmowę z prof. Mariuszem Mielczarkiem można wysłuchać tutaj: Gość Radia ZW

   Współorganizatorem seminarium jest Kwartalnik Numizmatyczny Grosz, najstarsze ciągle ukazujące się pismo w Polsce, którego Redaktorem Naczelnym jest zamieszkały w Motylu (gm. Mokrsko) Andrzej Musiał.

    - Okazuje się, że inflacja to jest tak obszerny temat, że chyba nie zmieścimy się z nim w tym jednym spotkaniu. W przyszłym roku poszerzymy ten temat - obyśmy tylko nie musieli poszerzać o inflację nam współczesną (…). Kiedyś było tak, że ilość kruszcu zawartego w monecie, świadczyła o sile nabywczej pieniądza. Teraz mamy sprawę umowną. Bank Polski gwarantuje, że banknot np. 200 zł, to jest siła nabywcza właśnie 200 złotych. I inflacją jest moment, w którym ten banknot 200 zł nie będzie miał siły nabywczej 200 zł, a na przykład 180 zł. (…) Inflacja, którą dziś znamy nie ma nic wspólnego z inflacją jaka istniała w Niemczech po pierwszej wojnie światowej. Proszę sobie wyobrazić, że wówczas była tam taka inflacja, że za jednego dolara amerykańskiego potrzeba było 4 biliony marek niemieckich plus jeszcze 200 miliardów i ileś milionów. Więc to była okropnie wielka ilość pieniędzy. Ludzie potracili całe swoje majątki, bo sprzedając na przykład kamienicę za trzy dni nie kupiło się za te pieniądze nawet kozy (…).
   Całą rozmowę z Andrzejem Musiałem można wysłuchać tutaj: Gość Radia ZW

   Podczas seminarium oprócz inflacji w czasach starożytnej Gracji i Rzymu oraz wielkiej inflacji w Niemczech, można było posłuchać także prelekcji o odzwierciedleniu inflacji na przykładzie cieszyńskiego halerza, pieniędzy emitowanych na Ziemi Kłodzkiej a także pieniądzu zastępczym na Pomorzu oraz Prusach Wschodnich i Zachodnich w okresie od sierpnia 1922 do czerwca 1923 roku. Dla uczestników spotkania przewidziano także wycieczkę niespodziankę i ognisko.

   Organizatorami seminarium były Muzeum w Praszce, Praszkowskie Towarzystwo Numizmatyczne i wspomniana już redakcja Grosza.

   Integralnym elementem nawiązującym do seminarium jest wystawa czasowa udostępniona w Muzeum w Praszce, o czym informowaliśmy tutaj:
"Pieniądz papierowy czasów inflacji" - nowa wystawa w praszkowskim muzeumREDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA