Susza suszą, ale zasiać trzeba. Lada dzień wysiew zbóż ozimych

   Trwają jeszcze opóźnione siewy rzepaku, a już trzeba pomyśleć o siewie zbóż ozimych. W pierwszej kolejności wykonuje się siew jęczmienia ozimego, ponieważ jest to roślina, która ma najkrótszy okres wegetacji ze zbóż. Oczywiście wiele zależy od regionu w którym się gospodaruje. Mówi kierownik Rejonowego Zespołu Doradców Rolniczych w Wieluniu, Bronisław Tobis:
    - Niestety susza w tym roku również dotknęła rolników. Dlatego trzeba zwrócić uwagę na prawidłowe przygotowanie gleb pod siew ozimin. Musimy się liczyć z tym, żeby zatrzymać jak najwięcej wody w glebie. Aby zmagazynować jak największe ilości wody, to zgodnie z techniką wykonywania tych zabiegów pożniwnych należy jak najwcześniej przerwać parowanie poprzez podorywkę. Przykrywamy nasiona chwastów, które się obsypały. Jednocześnie pobudzamy je do kiełkowania. Następnie jeżeli mamy taki czas do siewu oziminy powinniśmy mechanicznie zwalczyć te chwasty, które wykiełkują. I następnie przystępujemy do wykonania orki siewnej. Z reguły mówi się, że dla pszenicy orka powinna być wykonana około 3-4 tygodnie przed siewem. Aby umożliwić opadanie gleby i to na pewno przyczyni się również do lepszych wschodów pszenicy i innych ozimin.


   Zależnie od regionu Polski prace siewne powinny zacząć się w nieco innych terminach:
• 10-15 września - wschód,
• 12-18 września - centrum,
• 16-20 września - zachód.
   Jeśli jesień jest dłuższa i cieplejsza, lepiej jest siać później, dlatego opisane terminy mogą ulec zmianie. Rozstawa rzędów powinna wynosić 12 cm, a głębokość siewu 3-4 cm.
Wysiew pszenicy
   Najkorzystniejszy czas wysiewu pszenicy przypada na drugą i trzecią dekadę września. Najlepsze terminy dla poszczególnych regionów kraju przedstawiają się następująco:
• 5-20 września - północny wschód,
• 10-25 września - centrum, południowy wschód,
• 15 września - 1 października - zachód, nizina Śląska i regiony nadmorskie.
   Należy pamiętać również, że pszenica ozima lubi gleby najwyższej klasy. Na gorszych uprawa jest możliwa, lecz plon dużo niższy, a ochrona oraz walka o dobrej jakości zbiory wymaga większych nakładów. Ponadto nasiona powinny mieć czystość na poziomie min. 98% i wilgotność poniżej 15%. Najlepsza głębokość siewu to ok. 2-4 cm w rzędach o odległości ok. 12 cm. Dla prawidłowego rozwoju roślin powinny być siane równomiernie i w jak największej odległości od siebie.
   Żyto uzyskuje największe plony, gdy etap krzewienia kończy się w temperaturze 6-8°C. Najlepszy czas na siew trwa 10-15 dni. Kalendarz wysiewu wygląda w związku z tym tak:
• 5-15 września - północny wschód,
• 10-25 września - wschód,
• 15-25 września - centrum,
• 20-30 września - zachód,
• 20 września - 5 października - północny zachód.
   Nie zapominajmy jednak, że już opóźnienie o 10 dni wymaga zwiększenia o 10% obsady i wysiewu. Żyto ma jednak najmniejsze wymagania zarówno glebowe, jak i pokarmowe. Sieje się je na głębokość ok. 2–3 cm w rzędach o rozstawie 10-16 cm. Jednak zarówno zbyt gęsty, jak i zbyt rzadki siew może obniżyć jego jakość.
   Najlepszy czas siewu pszenżyta, podobnie jak w przypadku innych zbóż ozimych, jest przy pszenżycie uzależniony od pogody oraz warunków glebowych. Według specjalistów wysiew powinien zostać przeprowadzony w następujących terminach:
• 10-20 września - północny wschód,
• 10-25 września - centrum,
• 20 września - 5 października - zachód.
   Pszenżyto dobrze przyjmuje się na glebach zarówno żyznych, jak i tych nieco gorszej jakości. Nie powinno być jedynie siane na najsłabszych i najlżejszych ziemiach. Wysiewa się je na głębokość 2-4 cm. Płycej na glebach ciężkich, łatwo zasklepiających się, a głębiej na lżejszych. Rozstaw rzędów powinien wynosić od 9 do 12 cm. Obsada roślin kształtowana jest przez gęstość wysiewu, która pozwala roślinie na odpowiednie krzewienie, zaopatrzenie w składniki pokarmowe, a także wodę.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA