Sołtys Budzowa została dyrektorką Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim

   W ubiegłym tygodniu burmistrz Gorzowa Śląskiego powołał bez konkursu nową dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Została nią sołtys Budzowa, Katarzyna Midura. Zastąpiła na tym stanowisku pełniącą do tej pory obowiązki dyrektora szefową gorzowskiej biblioteki, Urszulę Keler. Mówi burmistrz, Artur Tomala:
    - Ja zastosowałem tutaj tryb, który również jest dozwolony, a więc mogłem powołać dyrektora, opiniując kandydaturę ze związkami zawodowymi. Ponieważ takich nie ma w M-GOK-u, to skonsultowałem tę kandydaturę ze stowarzyszeniami kulturalnymi, działającymi na terenie gminy. Otrzymałem pozytywną opinię od tych stowarzyszeń i środowisk twórczych. Dlatego też wybrałem ten tryb powołania dyrektora. Wcześniej rozmawiałem z pełniącą dotychczas obowiązki dyrektora panią Urszulą Keler, która od dłuższego czasu dawała mi sygnały, że jednak nie chciałaby pełnić tej funkcji. Mimo że zapytałem ją w tej kwestii jako pierwszą, czy rzeczywiście chciałaby być powołana na dyrektora M-GOK-u. Postanowiłem też, po drugie, zastosować taki tryb wyboru dyrektora, bez ogłaszania konkursu, ponieważ obawiałem się, że do tego konkursu po raz kolejny może stanąć dużo osób z zewnątrz. Natomiast osobom z naszej gminy może zabraknąć odwagi, żeby stanąć do tego konkursu. Jestem pełen nadziei, że osoba, której powierzyłem to stanowisko, jest odpowiednia i odpowiednio to poprowadzi. Ma doświadczenie w prowadzeniu sołectwa, za co jestem jej bardzo wdzięczny. Pozyskała też środki zewnętrzne dla tego sołectwa. Prowadzi działalność kulturalną zarówno w straży, jak i w Radzie Sołeckiej. Mają kilka takich drobnych osiągnięć, których nie ma inne sołectwo. Również tutaj ma za sobą działalność w odnowie wsi i zdobycie laurów w tej materii. Pokazała, że jest takim dobrym organizatorem życia kulturalnego. Poza tym zdobyła doświadczenie w ostatnim czasie do działalności w instytucji kultury.


   Katarzyna Midura ukończyła zarządzanie w administracji. Oprócz krótkiego epizodu w domu kultury pracowała także jako przedstawicielka firmy farmaceutycznej oraz w bankowości. Sołtysem Budzowa jest od 6 lat. Powołała tam Młodzieżową Radę Sołecką. Razem z mieszkańcami realizowała także projekty unijne z programu "Działaj Lokalnie".
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA