Wieluń: Nowa publikacja archeologiczna „Barbari Svperiores et Inferiores. Archeologia Barbarzyńców 2014”

   W muzeum w Wieluniu odbyła się promocja książki poświęconej okresowi rzymskiemu na naszych ziemiach. Publikacja została wydana przez Uniwersytet Łódzki, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi i Muzeum Ziemi Wieluńskiej jako podsumowanie X Protohistorycznej Konferencji zatytułowanej „Archeologia Barbarzyńców 2014. Barbari Svperiores et Inferiores. Procesy integracji środkowoeuropejskiego Barbaricum. Polska - Czechy - Morawy - Słowacja”, która odbyła się w Wieluniu w październiku 2014 roku.

Lubomira Tyszler, Uniwersytet Łódzki:
    - To jest dobry moment na podsumowanie, ponieważ kończymy pracę przy książce. Jest to praca redakcyjna, jest to praca wielu autorów, zawiera 37 artykułów, liczy 566 stron i waży 1,5 kilograma. Treść publikacji dotyczy całego obszaru Barbaricum, porusza też zagadnienia związane z ziemią wieluńską.

Tadeusz Grabarczyk, Uniwersytet Łódzki:
    - Byłem recenzentem całości. Publikacja zawiera same nowości, szczególnie dotyczące takich powiatów województwa łódzkiego jak sieradzkiego, piotrkowskiego czy wieluńskiego. To będzie bardzo pomocny, można powiedzieć, podręcznik dla tych którzy zajmują się okresem wpływów rzymskich, czyli pierwszymi czterema stuleciami po Chrystusie. To jest rzeczywiście kompendium wiedzy, jeśli chodzi o Polskę środkową.

Jacek Ziętek, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim:
    - Udało mi się zreferować i opublikować wyniki badań dotyczących cmentarzyska kultury przeworskiej w Chojnem pod Sieradzem. Były to badania, które trwały dwa sezony, tutaj mamy opublikowany pierwszy sezon badań, który przyniósł odkrycia kilkunastu bardzo bogato wyposażonych grobów, m. in. z mieczem, z umbami tarcz, z grotami włóczni. Bardzo bogate stanowisko, drugi sezon badań przyniósł kolejne odkrycia.

Bogusław Abramek, Muzeum Ziemi Wieluńskiej:
    - Prezentowałem przede wszystkim to, co nasze muzeum przez ponad czterdzieści lat badało na terenie ziemi wieluńskiej, czyli stanowiska związane z kulturą przeworską. Pod koniec tych badań, w sezonach 2007-2008 okazało się, że materiały pochodzące z jednej z badanych osad nadwarciańskich, mianowicie stanowiska w Walkowie-Kurnicy, są na tyle interesujące, że wyniki tych prac nie mieszczą się w ramach dotychczasowych poglądów, jakie panowały w archeologii.

Paweł Okrasa, burmistrz Wielunia:
    - Fakt powstania takiej książki oceniam bardzo dobrze. Konferencja archeologiczna, jaka odbyła się w Muzeum Ziemi Wieluńskiej dwa lata temu, była na bardzo wysokim poziomie naukowym, a referaty wygłoszone przez jej uczestników znalazły się teraz w prezentowanej publikacji. Cieszę się bardzo, że nasze muzeum brało udział w tak wielkim wydarzeniu, jakim była sama konferencja, jaki i w wydaniu publikacji będącej jej podsumowaniem.


   Zainteresowani mogą nabyć książkę w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Nakład wynosi 300 egzemplarzy.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA