Wójt Skomlina z absolutorium, radni byli jednomyślni (zdjęcia)

   15 radnych „za” w piętnastoosobowej radzie gminy. Tak zakończyło się wczorajsze głosowanie w Skomlinie nad przyznaniem wójtowi Grzegorzowi Marasowi absolutorium za 2015 rok.

   Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, wykonanie budżetu w 98 % po stronie dochodów i 90% po stronie wydatków, nadwyżka w wysokości ponad 700 tysięcy złotych - takie wyniki nie mogły nie przekonać radnych. Nie powinno więc dziwić pełne poparcie dla wójta, za co główny zainteresowany dziękował po głosowaniu.
    - To nie jest tylko mój sukces, ale i Państwa sukces, bo czasami ta Wasza cierpliwość sięgała zenitu. Trzeba to cierpliwie znosić i może to gdzieś się odbija i na zdrowiu, i na wielu innych rzeczach, ale cieszy zawsze ten fakt, że w takich momentach można się na duchu wesprzeć i cieszyć tym wynikiem, który tutaj Państwo zaprezentowali.


   Warto dodać, że w roku 2015 skutecznie udało się także zniwelować gminie deficyt budżetowy. Z planowanych ponad 2 milionów złotych udało się zejść do poziomu siedmiuset tysięcy złotych. W trakcie roku udało się zrealizować wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji, które pochłonęły w sumie prawie cztery i pół miliona złotych.
    - Rozpoczęliśmy kanalizowanie miejscowości Toplin, również Skomlinek został skanalizowany. Wspólnie ze starostwem powiatowym, choć to my byliśmy głównym inwestorem, zrealizowaliśmy inwestycję drogową - to był remont i rewitalizacja drogi Rzemieślniczej i Parkowej. Następna inwestycja to zakup sprzętu, który służy nam już od prawie roku - zakupiliśmy ciągnik, wykaszarkę do poboczy, przyczepę, jak również kosiarkę samojezdną do wykaszania trawników.


   W roku 2015 gmina zakupiła także działkę przy ul. Ogrodowej o powierzchni 89 arów, na której urządzany jest park wiejski. Obecnie teren został wyrównany i obsadzony krzewami i drzewami.

   Więcej w rozmowie z wójtem Grzegorzem Marasem tutaj.

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA