25-lecie Towarzystwa Przyjaciół Praszki (galeria zdjęć)

   Towarzystwo Przyjaciół Praszki świętowało 25-lecie istnienia. Najważniejsze osiągnięcia, które były wynikiem społecznej pracy członków towarzystwa, wymieniała jego prezes, Grażyna Sołtysiak:
    - Jedną z pierwszych i znaczących dla naszego miasta inicjatyw była współorganizacja z ówczesnym Urzędem Miasta obchodów 600-lecia nadania praw miejskich w Praszce oraz ustanowienie, na wniosek, który złożyliśmy my jako stowarzyszenie, żeby dzień 7 maja ustanowić Dniem Praszki - był to rok 1992. Na tę okoliczność wykonaliśmy medale, pamiątkowe pieczęcie, wspólnie z muzeum wydaliśmy folder o Praszce, zaprosiliśmy Orkiestrę Reprezentacyjną z Wrocławia, zorganizowaliśmy wieczór poezji patriotycznej w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego w Łodzi. W 1992 roku wystąpiliśmy do władz miasta o umieszczenie na budynku obecnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce tablicy informacyjnej o dawnej synagodze, bo to było pierwotne przeznaczenie tego obiektu. Tablica została odsłonięte w sierpniu 1992 roku w 50. rocznicę likwidacji praszkowskiego getta żydowskiego. W 1998 roku pod przewodnictwem profesora Tadeusza Krzemińskiego wydaliśmy słownik geograficzny gminy Praszka autorstwa Joanny Tomczak. Wspieraliśmy finansowo wydanie tomików poezji naszych lokalnych poetek. Towarzystwo miało również swój udział w wydaniu monografii Praszki pod redakcją profesora Tadeusza Krzemińskiego - to był 1999 rok. Staraniem towarzystwa w maju 1994 roku na budynku przy ulicy Senatorskiej 24 , w miejscu urodzenia Stefana Korbońskiego została wmurowana tablica pamiątkowa poświęcona temu wybitnemu Polakowi. W 2008 roku na jednym z zebrań naszego towarzystwa podałam propozycję, by zorganizować w naszym mieście świąteczne kiermasze. W 2008 roku po raz pierwszy udało się zorganizować I kiermasz wielkanocny, później zorganizowano kiermasz bożonarodzeniowy. Na początku mieliśmy aż 20 wystawców, co było wielkim sukcesem. Kiermasze odbywają się do tej pory, ale już pod egidą MGOKiS-u. Wiemy, że każdy mieszkaniec może wiele uczynić dla swojej małej ojczyzny, jeszcze więcej może zrobić w grupie, we współpracy z innymi.


   Gratulacje i słowa uznania członkowie towarzystwa usłyszeli zarówno od samorządowców, jak i instytucji, z którymi od lat współpracują.

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA