Wieluń: spotkanie autorskie z Tomaszem Stolarczykiem (zdjęcia)

   Tomasz Stolarczyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii promował wczoraj swoją książkę w Wieluniu. Jej tytuł to „Analecta Dominiciana. Szkice z dziejów zakonu braci kaznodziejów w Polsce środkowej (XIII - XVIII wiek)”. Spotkanie odbyło się w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu.

Tomasz Stolarczyk:
    - Po skończeniu doktoratu wróciłem do mojej rodzinnej Łęczycy i zatrudniłem się w muzeum w Łęczycy. I ówczesny dyrektor muzeum, pan Krzysztof Gowin zlecił mi przetłumaczenie i wydanie drukiem Kopiariusza Dominikanów Łęczyckich, więc pracując nad Kopiariuszem postanowiłem popracować nad historią Konwentu Braci Kaznodziejów właśnie w Łęczycy. Później po trzech latach przeprowadziłem się do Łodzi i zatrudniłem w bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego i postanowiłem połączyć zawód historyka z obecnym zawodem i zająć się bibliotekami zakonnymi. Stąd też połowa tej książki jest poświęcona właśnie Konwentowi Łęczyckiemu, a połowa bibliotekom klasztorów dominikańskich, które niegdyś istniały na terenie obecnej Polski Centralnej.
   Już od samego początku można zauważyć niezwykłą dbałość o książki. Książka była niezwykle ważna dla braci kaznodziejów, z tego uczyli się, przygotowywali się do kazań, które były głównym celem. Sama nazwa mówi Zakon Braci Kaznodziejów. W tych regułach, przepisach zakonnych dotyczących bibliotek zakonnych, dotyczących opieki nad książką, można spotkać bardzo rygorystyczne podejście do przestrzegania przepisów bibliotecznych. Na przykład za przetrzymywanie książki notoryczne groziła nawet kara ekskomuniki i karceru. Takie rzeczy zdarzały się i bardzo rygorystycznie do tego podchodzono. Badając natomiast historię Konwentu Łęczyckiego można w aktach kapituł prowincjalnych wyczytać, że z dyscypliną zakonników było różnie. I zdarzało się nawet, że uciekali bez zezwolenia poza klasztor i za jego murami naprawdę rozrabiali. Łącznie z zabójstwami i podrywaniem cudzych żon.   Tomasz Stolarczyk jest również autorem książek: "Szlachta wieluńska od XIV do połowy XVI wieku" i „Kopiariusz Łęczyckiego Konwentu Zakonu Kaznodziejów w Łęczycy 1387-1616” oraz licznych artykułów. Jest między innymi członkiem Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, które tę książkę wydało.

Posłuchaj rozmowy z dr. Tomaszem Stolarczykiem:REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA