Skomlin: plany samorządu na 2016 rok

   Po dwóch latach dużych inwestycji w gminie Skomlin, rok 2016 zapowiada się skromniej, ale to nie znaczy, że w gminie nic nie będzie się działo. Jutro radni uchwalą budżet na kolejny rok, na ostatniej w tym roku Sesji Rady Gminy. W projekcie budżetu na inwestycje przewidziano prawie 3 mln zł.

Grzegorz Maras, wójt gminy Skomlin:
    - Planujemy między innymi budowę kolejnej drogi powiatowej, ulicy Wieluńskiej, która wspólnie z powiatem będzie realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (obecnie Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 przyp.red.) Uzyskała ona akceptację, jest na liście rankingowej. Cieszymy się bardzo, bo kolejny odcinek dobrej drogi w Skomlinie zostanie wybudowany. Oprócz tego planujemy wykonać rekultywację wysypiska śmieci, bo nasze wysypisko śmieci jest wygasające do 2017 roku. I tutaj też musimy się z tym uporać, będzie to inwestycja o wartości około 300 tys zł. Oprócz tego budowa wodociągu w miejscowości Brzeziny, budowa wodociągu w miejscowości Wróblew i Łuk. Termomodernizacja budynku gminy, który wymaga dość kompleksowego remontu. Chcemy przeprowadzić termomodernizację wraz z odnowieniem elewacji zewnętrznej.


   Termomodernizacji doczeka się również remiza w Toplinie, a oświetlenia ulicznego Wróblew. Do końca 2016 roku ma być również przygotowana dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej 4509 E przez miejscowość Wróblew.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA