Czterech kandydatów na stanowisko dyrektora Muzeum w Praszce

   Cztery osoby zostały zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu na stanowisko dyrektora praszkowskiego Muzeum. Do końca lutego tę funkcję pełni jeszcze Irena Szczepańska, która odchodzi na emeryturę. Mówi sekretarz Praszki, Krzysztof Pietrzyński:
    - Do konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum w Praszce zgłosiło się sześć osób. W pierwszym etapie weryfikacji dokumentów, dwie osoby odpadły na skutek tego, że nie miały wszystkich wymaganych dokumentów bądź udokumentowanego stażu pracy. Do drugiego etapu, czyli rozmowy kwalifikacyjnej, zostały zakwalifikowane cztery osoby. Są to: pan Paweł Antoniewicz z Ożarowa, pani Joanna Adamowicz z Lublińca, pan Ireneusz Wojczuk w Warszawy i pan Zbigniew Szczerbik z Praszki. Drugi etap będzie stanowiła rozmowa kwalifikacyjna z tą czwórką kandydatów, po rozmowie każdy z członków komisji, w głosowaniu tajnym przyzna od 0 do 3 punktów wszystkim kandydatom i po podsumowaniu wyników najlepszy kandydat zostanie przedstawiony burmistrzowi jako kandydat komisji na stanowisko dyrektora Muzeum w Praszce, a w przypadku gdyby dwóch lub więcej kandydatów miało podobna liczbę głosów, wówczas jest ponowne głosowanie tajne i każdy z członków dysponuje jednym głosem. Komisja liczy siedem osób, są tam przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Praszce, Rady Miejskiej w Praszce, Rady działającej przy Muzeum i również przedstawiciel środowisk oświatowych.


   Nowy dyrektor rozpocznie pracę na stanowisku od 1 marca.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA