Budżet Praszki na 2015 rok z ponad 1 mln 732 tys. zł deficytu

   Radni gminy Praszka jednogłośnie przegłosowali projekt budżetu gminy na 2015 rok. Zakłada on ponad 1 mln 732 tys. zł deficytu. Dochody budżetu zaprojektowano na 33 mln 726 tysięcy złotych, a wydatki na poziomie 35 mln 459 tys. zł. Rada Miasta i Gminy Praszka wniosła też poprawki, o których mówi przewodniczący Rady Miejskiej, Bogusław Łazik:
    - Z działu gospodarki mieszkaniowej proponujemy do działu kultura przenieść kwotę 5 tys. zł na dofinansowanie imprez o charakterze sportowo - kulturalnym. Jest to jednogłośnie przegłosowane. Z tego samego działu proponujemy przeniesienie wydatków na dział 926, czyli dofinansowanie kultury fizycznej i sportu o większe dotacje dla klubów sportowych o 30 tys. zł. Głosowało 14 radnych za i 1 osoba wstrzymała się od głosu. I ostatnie głosowanie dotyczy podwyżek dla pracowników administracyjnych, chodzi o przeniesienie 30 tys. zł, które były przeznaczone na podwyżkę do działu kultura na ewentualne zwiększenie etatów w świetlicach wiejskich. Większością głosów zostało to przegłosowane. 11 osób było za, 2 głosy były wstrzymujące i 2 przeciwne.


   W trakcie sesji ustalono też stawkę wynagrodzenia burmistrza Praszki, Jarosława Tkaczyńskiego, które wynosić będzie 10,5 tysiąca złotych brutto.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA
Wyszukaj

Kalendarz

Poniedziałek, 19 listopada 2018 Elżbiety, Faustyny, Pawła

Motto dnia

Miłość to wspaniała rzecz, sama jedna wystarczy, by przeprowadzić z łatwością przez wszystkie życiowe sztormy.
~ Tomasz a Kempis

Prognoza pogody

Reklama