Budżet Praszki na 2015 rok z ponad 1 mln 732 tys. zł deficytu

   Radni gminy Praszka jednogłośnie przegłosowali projekt budżetu gminy na 2015 rok. Zakłada on ponad 1 mln 732 tys. zł deficytu. Dochody budżetu zaprojektowano na 33 mln 726 tysięcy złotych, a wydatki na poziomie 35 mln 459 tys. zł. Rada Miasta i Gminy Praszka wniosła też poprawki, o których mówi przewodniczący Rady Miejskiej, Bogusław Łazik:
    - Z działu gospodarki mieszkaniowej proponujemy do działu kultura przenieść kwotę 5 tys. zł na dofinansowanie imprez o charakterze sportowo - kulturalnym. Jest to jednogłośnie przegłosowane. Z tego samego działu proponujemy przeniesienie wydatków na dział 926, czyli dofinansowanie kultury fizycznej i sportu o większe dotacje dla klubów sportowych o 30 tys. zł. Głosowało 14 radnych za i 1 osoba wstrzymała się od głosu. I ostatnie głosowanie dotyczy podwyżek dla pracowników administracyjnych, chodzi o przeniesienie 30 tys. zł, które były przeznaczone na podwyżkę do działu kultura na ewentualne zwiększenie etatów w świetlicach wiejskich. Większością głosów zostało to przegłosowane. 11 osób było za, 2 głosy były wstrzymujące i 2 przeciwne.


   W trakcie sesji ustalono też stawkę wynagrodzenia burmistrza Praszki, Jarosława Tkaczyńskiego, które wynosić będzie 10,5 tysiąca złotych brutto.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA