W Praszce powstanie kolejna „schetynówka”

   Po przebudowanych w tym roku odcinkach ulic Powstańców Śląskich, Kilińskiego oraz Styczniowej w Praszce jest szansa na kolejną „schetynówkę” w tej miejscowości. Gmina złożyła wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i znalazła się na liście do dofinansowania. Mówi burmistrz, Jarosław Tkaczyński:
    - Zaplanowany jest remont kolejnych ulic, to jest ulica Sienkiewicza, Styczniowa z częścią Listopadowej i ulica Warszawska na odcinku od ronda do Urzędu Gminy, to jest w sumie około jeden kilometr dróg. Koszt tych robót to około milion dwieście, milion czterysta tysięcy złotych, 50% będzie finansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, jesteśmy w tej chwili na miejscu czwartym czy piątym na liście ostatecznej przyznanych dotacji województwa opolskiego, na wszystkie bodajże 18 podmiotów, jesteśmy więc wysoko i to jest już lista ostateczna, nie zmieni się, czyli mamy zapewnione 50% finansowania. Drugie 50% jesteśmy w stanie sobie dopożyczyć i myślę, że w 2015 roku będzie to realizowane. Na 2016 proponowałbym, i będę o tym rozmawiał z Radą, następne ulice w Praszce, chodzi o Kolorową, 3 Maja i być może kawałek ulicy Skłodowskiej. W ten sposób, w roku 2016 mielibyśmy już wyremontowane ulice w miejscowości Praszka wszystkie.


   Decyzję o remontach dróg będzie podejmować Rada Miejska, najbliższa sesja, na której uchwalony zostanie budżet na 2015 rok odbędzie się 29 grudnia.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA