Sesja w Praszce - zaprzysiężenie burmistrza i podział miejsc w komisjach

   Wybory minęły, teraz jesteśmy jedną drużyną, mówił podczas dzisiejszej sesji burmistrz Praszki, Jarosław Tkaczyński, wybrany na to stanowisko na kolejną kadencję. Początkowo jednak duża część obrad skupiła się na wniosku złożonym przez burmistrza o wotum zaufania dla jego osoby. Radni tym wnioskiem byli zaskoczeni, bo nie spodziewali się, że deklarację o współpracy mają oficjalnie składać podczas pierwszej sesji.

Radny Henryk Łowejko:
    - Ja nie mogę złożyć na pierwszej sesji jakiejś deklaracji lojalności dla burmistrza gdy jeszcze ta praca się nie zaczęła. Z drugiej strony nie mogę negować jego wszystkich wysiłków, bo tego też nie mogę zrobić- uważam po prostu, że w tym przypadku panie burmistrzu takie głosowanie nad wotum zaufania do osoby jest nie na miejscu, ja też nie podejmę jednoznacznej decyzji, bo nie mam żadnej gwarancji i żadnych fundamentów, żeby się na czymś oprzeć. Przepraszam ale takie jest moje zdanie.


   Podzielili je wszyscy radni, ostatecznie nie głosowano nad wotum. Burmistrz wyjaśniał, że wniosek był spowodowany doniesieniami prasowymi jakoby radni z komitetu Bogusława Łazika, który był jego kontrkandydatem w wyborach, mieli stać w opozycji do działań planowanych przez burmistrza. O braku współpracy nie ma mowy, mówi nam Bogusław Łazik, który na tę kadencję po raz kolejny został wybrany Przewodniczącym Rady Miejskiej:
    - Co do wotum zaufania, to nie wiem po co - nie głosuje się wotum zaufania na pierwszej sesji, tylko głosuje się na sesji absolutoryjnej, natomiast mówienie tu o jakiejś opozycji, koalicji itd. jest daleko idącym wnioskiem. My oczywiście w grupie radnych będziemy się wspierać, po to żeby nasze propozycje były realizowane, ale przecież nikt nie będzie sprzeciwiał się dobrym, pozytywnym decyzjom burmistrza.


   Na kadencję 2014 - 2018 mieszkańcy wybrali 9 nowych radnych, najmłodszym jest Łukasz Bilski, który również podkreślał, że ma swoje pomysły, które będzie starał się wdrożyć, ale najważniejsza jest współpraca całej Rady:
    - Mam nadzieję, że praca tej Rady przez następne cztery lata zaowocuje zrealizowaniem planów, które były przeznaczone społeczeństwu, które każdy z nas firmował swoim nazwiskiem. Mam nadzieję, że będzie to dobra współpraca wszystkich radnych z władzami, z burmistrzem.


Burmistrz Jarosław Tkaczyński:
    - Ja ze swojej strony deklaruję współpracę z Radą, bo inaczej nie wyobrażam sobie pełnienia funkcji burmistrza, a ponieważ część radnych, którzy w ubiegłej kadencji również byli radnymi, nasze relacje były bardzo dobre udało nam się w obwodach tych radnych wiele rzeczy zrobić, o tyle podczas kampanii ich postawa trochę mnie dziwiła. W związku z tym zapytałem jaki jest ich stosunek do mnie, jako do nowo wybranego burmistrza i czy dalej zamierzają współpracować ze mną no i tutaj otrzymałem potwierdzenie. Potem może postawiłem zbyt daleko idący wniosek o wotum zaufania, co wprawiło trochę w konsternację i Przewodniczącego i resztę radnych i nie chcieli głosować tego wniosku- trudno, ale widzę po atmosferze, że jednak tez nie odmawiają współpracy ze mną.


   Na dzisiejszej sesji wybrano również przewodniczących i członków poszczególnych komisji. Teraz przed radnymi przygotowania do jednej z ważniejszych sesji, podczas której zostanie uchwalony budżet gminy na kolejny rok, najprawdopodobniej odbędzie się ona 29 grudnia.

Wybory na przewodniczących komisji:
1. Komisja Rewizyjna: Henryk Łowejko
2. Komisja Budżetowo - Finansowa: Józef Pilarski
3. Komisja Gospodarczego Rozwoju Gminy: Arkadiusz Kościelny
4. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Tadeusz Patyk
5. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej: Grażyna Sołtysiak

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA