Gość Radia ZW

2011-03-31
W gminie Rząśnia zakończył się dzisiaj pierwszy etap realizacji projektu "Słoneczne dachy". Od poniedziałku będą montowane na budynkach mieszkalne solary. Gmina zamierza w tym roku sięgnąć również po unijne fundusze. Na jaki cel? O tym z sekretarzem gminy, Janem Kałużnym, rozmawiał Michał Kiczka:
2011-03-30
Zbyt mała liczba kobiet w polityce, wysokie ceny żywności i zbliżająca się rocznica katastrofy pod Smoleńskiem są głównymi tematami rozmowy Michała Kiczki z posłem Mieczysławem Łuczakiem:
2011-03-19
Po zmianach w połowie lutego w zarządzie ZUGIL-u, od początku marca jest on ponownie dwuosobowy. Pełniący dotychczas funkcję wiceprezesa Józef Spik jest obecnie w zakładzie dyrektorem ds. techniki, drugi dotychczasowy wiceprezes Marian Kreis powrócił do firmy Małapanew Maszyny i Konstrukcje w Ozimku. O zmianach, ale również o najbliższych wyzwaniach dla firmy z prezesem Zugilu Robertem Hutnikiem rozmawiał Michał Kiczka:
2011-03-19
W kwietniu nastąpi reorganizacja działania policji na terenie powiatu bełchatowskiego. Tym samym posterunki w Ruścu i Klukach od początku tego miesiąca zostaną zlikwidowane. Zdaniem policji przeniesienie tych dwóch placówek i połączenie ich w jeden posterunek w Szczercowie usprawni działanie i szybkość dotarcia policjantów do miejsca zdarzenia. O tych zmianach ale również o nowych zasadach w medycznej opiece świątecznej i nocnej Michał Kiczka rozmawiał z wójtem gminy Rusiec - Dariuszem Woźniakiem:
2011-03-18
Remont hydroforni i rozbudowa kanalizacji to priorytety inwestycyjne gminy Czarnożyły na ten rok. O sprawach związanych z finansami gminy oraz życiem społeczno - kulturalnym z wójtem gminy Tomaszem Luboińskim rozmawiał Michał Kiczka:
2011-03-17
Dwa i pół miliona złotych ma kosztować budowa ponad 140 przydomowych oczyszczalni w gminie Biała. Inwestycja jest jednak uzależniona od tego czy samorząd uzyska na ten cel dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. O tegorocznych priorytetach inwestycyjnych z wójtem gminy Biała - Sławomirem Świgoniem, rozmawiał Michał Kiczka:
2011-03-16
Od kwietnia w gminie Mokrsko zajdą zmiany w kwestii świadczenia usług medycznych przez prywatne zakłady zdrowia. Dotychczasowy partner samorządu firma "Kamed" nie zgodziła się na proponowane warunki współpracy, dlatego Rada Gminy musiała wybrać z trzech wariantów. Po konsultacjach w komisjach zdecydowano, że nie będzie powołany Publiczny SPZOZ, ani nie będzie filii w gminie, ośrodka ze Skomlina. Na nadzwyczajnej sesji wybrano trzecią opcję. Gmina podpisze umowę z prywatnym ośrodkiem zdrowia, który zaakceptuje warunki współpracy. Na ten temat, ale również o planowanych inwestycjach z wójtem gminy Tomaszem Kąckim rozmawiał Michał Kiczka:
2011-03-16
Gościem Radia ZW był burmistrz Praszki Jarosław Tkaczyński:
2011-03-07
W gminie Rząśnia trwa I etap realizacji inwestycji pn. "Słoneczne dachy gminy Rząśnia". Polega on na inwentaryzacji budynków i pomieszczeń, w których docelowo mają być zamontowane instalacje solarne. W kwietniu rozpocznie się drugi etap, w którym montowane będą solary. Gmina w tym roku planuje wyremontować również 14 odcinków lokalnych dróg. I właśnie na ten temat z wójtem Tomaszem Stolarczykiem rozmawiał Michał Kiczka:
2011-03-03
W ubiegłym miesiącu odbyło się spotkanie przedstawicieli lokalnych grup działania naszego regionu. Głównym jego celem było stworzenie łódzkiej sieci organizacji LGD, która ma służyć wymianie informacji, wspólnie podejmowanym inicjatywom oraz ustalaniu wspólnych stanowisk w bieżących sprawach. O spotkaniu oraz o działalności Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Wieluńska" z jej prezesem Dariuszem Lemanem rozmawiał Michał Kiczka: