Gość Radia ZW

2011-01-26
Taniec jest jedną z najstarszych sztuk pięknych. Był obecny we wszystkich epokach i kulturach. Od tysięcy lat ludzie przekazywali swe opowieści w formie tańca i to właśnie on jest tematem dzisiejszego spotkania z nauczycielką tańca towarzyskiego i choreografką Danielą Baranowską. Z naszym gościem rozmawia Alina Frejusz:
2011-01-26
Gmina Rząśnia realizuje projekt "Słoneczne dachy". Obecnie trwa wyłanianie wykonawcy. Samorządowcy ustalają również szczegóły tegorocznego budżetu. O tym, ale również o sytuacji w oświacie i trwających feriach z sekretarzem gminy Rząśnia - Janem Kałużnym rozmawiał Michał Kiczka:
2011-01-22
Gościem Radia Zw był burmistrz Działoszyna Rafał Drab, z którym Ewa Chyra rozmawiała o nowo uchwalonym budżecie, zmianach kadrowych i sytuacji powodziowej w gminie:
2011-01-21
Nowo uchwalony budżet, zmiana stawek opłat za wodę i ścieki na terenie gminy Pajęczno to główne tematy dzisiejszej Rozmowy Dnia, której gościem był burmistrz Dariusz Tokarski:
2011-01-20
Gościem Radia Zw był starosta powiatu pajęczańskiego Jan Ryś:
2011-01-19
Wzorem lat ubiegłych producenci rolni również w roku 2011 mogą ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. O zmianach we wnioskach, ale również o sytuacji na rynku zbóż z prezesem Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Łodzi - Marcinem Stępką rozmawiał Michał Kiczka:
2011-01-12
"Ceny mleka pod koniec 2010 roku rosły, a i perspektywy na najbliższe miesiące nie są gorsze. Rolnicy prowadzący specjalistyczne gospodarstwa, gdzie produkuje się spore ilości mleka, osiągają już godziwe zyski". Takie stwierdzenia można było przeczytać w ostatnich tygodniach w ogólnopolskiej prasie. Czy tak faktycznie jest, czy jednak pomija się przy tych stwierdzeniach fakt, że wzrosły koszty produkcji? Na te i inne pytania Michała Kiczki, odpowiadał w studiu RZW, prezes Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu - Stefan Bartela:
2011-01-11
Jakich inwestycje nie zostały zrealizowane w minionym roku w gminie Czarnożyły? Jakie będą priorytetowymi w 2011? Czy w związku z mniejszymi szansami na pozyskanie dotacji z Unii tegoroczny budżet będzie trudniejszy? Te pytania wójtowi Tomaszowi Luboińskiemu zadawała Katarzyna Jaśko:
2011-01-11
Jak wygląda projekt budżetu na 2011 rok? Czy wiadomo już, kiedy odbędzie Sejmik Teatrów Wsi Polskiej oraz jakie inwestycyjne plany zamierzają zrealizować samorządowcy z Mokrska na te i inne pytania Michała Kiczki odpowiadał wójt gminy Mokrsko Tomasz Kącki:
2011-01-11
Średnio o 10 złotych wzrosną miesięczne opłaty za użytkowanie lokali Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. O tym za co zapłacimy więcej Alina Frejusz rozmawiała z prezesem Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Robertem Kają: