Gość Radia ZW

2011-10-11
O 66 proc., do 425 mln zł, mają w tym roku wzrosnąć przychody Wieltonu, przekonywał w wywiadzie dla portalu www.parkiet.com prezes firmy Andrzej Szczepek. I właśnie o kondycji finansowej oraz o perspektywach rozwoju Wieltonu z prezesem Andrzejem Szczepkiem rozmawiał Michał Kiczka:
2011-10-11
Gościem Radia ZW był wójt gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk. Wybory, słoneczne dachy i profilaktyka to główne tematy rozmowy, którą poprowadziła Ewa Chyra:
2011-10-10
85 lat temu powstało Muzeum Ziemi Wieluńskiej Polskiej Macierzy Szkolnej. Istniało do 1939 roku. W styczniu 1964 roku powstało Muzeum Ziemi Wieluńskiej, które istnieje do dziś. Z jego pomysłodawcą i wieloletnim dyrektorem - profesorem Tadeuszem Olejnikiem - rozmawiała Katarzyna Jaśko:
2011-10-07
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przyjechał do Wielunia. Rozmawiał w dziećmi o ich prawach oraz z dyrektorami placówek oświatowo - wychowawczych. Był także gościem Aliny Frejusz w Radiu ZW:
2011-10-06
Vintage w studiu Radia ZW! Gośćmi Aliny Frejusz byli: Krzysztof Wałecki wokalista i autor piosenek oraz Michał Stawarski (obydwoje grali wcześniej w Oddziale Zamkniętym). Tematem rozmowy była min. najnowsza płyta grupy "Wielki Zen":
2011-09-30
W weekend w Wieluniu odbędą się Wojewódzkie Obchody Światowych Dni Turystyki. Więcej na ten temat w rozmowie Katarzyny Jaśko z Magdaleną Kopańską, doradcą burmistrza Wielunia do spraw promocji:
2011-09-22
Zmniejszenie progu, do którego mogą zadłużać się gminy, sprawiło, że w większości z nich wyhamowały inwestycje. Samorządy starają się jednak jak mogą, aby każdego roku choć część środków budżetowych przeznaczać na ten cel. Podobnie jest w gminie Rusiec, w której jednak też widać oznaki kryzysu. Widać to choćby po liczbie wniosków uczniów starających się o stypendia dla najuboższych. Przypomnijmy, aby takie stypendium uzyskać, dochód miesięczny netto na członka rodziny nie może przekroczyć 351 złotych. O tych problemach, a także o zbliżających się wyborach parlamentarnych z sekretarzem gminy Rusiec, Krzysztofem Kamieniakiem rozmawiał Michał Kiczka:
2011-09-14
Radni gminy Czastary wyrazili wstępną zgodę na likwidację szkół w Radostowie i Kątach Walichnowskich. Mają pozostać tam oddziały "zerowe" a w budynkach szkół będą działać w zależności od decyzji mieszkańców albo świetlice albo różnego rodzaju stowarzyszenia. O kosztach społecznych i ekonomicznych tej decyzji i sytuacji gospodarczej w gminie, z wójtem Pawłem Głowackim, rozmawiał Michał Kiczka:
2011-09-13
W Załęczu Małym nie będzie ponownych wyborów na wójta gminy Pątnów, któremu zarzucano kupowanie głosów w trakcie wyborów. Po decyzjach Sądu Okręgowego w Sieradzu i Sądu Apelacyjnego w Łodzi wójt Edward Kiedos udzielił wywiadu dla Radia Ziemi Wieluńskiej. Rozmawia Alina Frejusz:
2011-08-19
Gość Radia ZW - starosta pajęczański Jan Ryś. Inwestycje drogowe, konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Pajęcznie i budowa kotłowni na biomasę to główne tematy audycji. Ze starostą rozmawiała Ewa Chyra: