Gość Radia ZW

2012-04-17
W Lututowie mieszkańcy odbudują fronton kościoła parafialnego, który się zawalił. Powstało Stowarzyszenie, które zadba o zbiórkę funduszy społecznych na ten cel. W Hucie zostanie przekształcona Szkoła Podstawowa a na boisku sportowym w samym Lututowie zostanie udoskonalony Figloraj. W rozmowie Aliny Frejusz z wójtem Józefem Suwarą mowa jest także budowie drogi ekspresowej S8. W związku z tą inwestycją zostanie wysiedlonych 14 rodzin.
2012-04-17
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie będzie realizowało w 2012 r. kolejną edycję projektu 'Integracja i aktywność'. Głównym celem projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W audycji mowa jest także o Rodzinnym Domu Dziecka w Lubczynie oraz o pieniądzach z PFRON-u, które w tym roku są większe niż w roku ubiegłym. W wywiadzie z Aliną Frejusz mówi o tym kierownik PCPR w Wieruszowie Elżbieta Ochocka:
(08:38 min.)
2012-04-12
Gościem Radia ZW był wójt gminy Pątnów Edward Kiedos
2012-04-12
Gościem Radia ZW był ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego wieluńskiego szpitala Zdzisław Cywiński. Tematem rozmowy Aliny Frejusz jest wirus brodawczaka ludzkiego oraz szeroko zakrojona profilaktyka wirusa.
2012-04-06
O działalności hospicjów oraz o tym jak są one ważne w życiu społecznym, z prezesem Stowarzyszenia "Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio" Sławomirem Kołeckim, rozmawiał Michał Kiczka:
2012-04-06
Zwyczaje wielkanocne, tradycje związane z świętami Wielkiej Nocy, symbolika związana z ogniem, wierzbowymi palmami czy też najważniejszym w koszyczku wielkanocnym jajkiem. O tym z etnografem z Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Tomaszem Spychałą rozmawiał Michał Kiczka:
2012-04-05
Gościem Radia ZW był starosta wieluński Andrzej Stępień. W rozmowie z Aliną Frejusz mówi o konwencie wójtów powiatu wieluńskiego, kompleksie sportowym, który miał powstać przy Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu oraz o lądowisku szpitalnym, które ma powstać do końca 2013 roku.
( 8:31 min.)
2012-04-05
Co dalej z Zakładem Energetycznym w Wieluniu? W rozmowie z Aliną Frejusz odpowiada na to pytanie radny powiatu wieluńskiego oraz członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Łodzi Franciszek Widera.
2012-04-04
Gościem Radia ZW był burmistrz Wielunia Janusz Antczak
2012-04-03
Agencja Rynku Rolnego przypomina rolnikom, że szkody powstałe w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania są objęte dopłatami w ramach pomocy de minimis do zakupu kwalifikowanego materiału siewnego zbóż jarych. Problem w tym, że po dużych stratach w uprawach ozimin, tego materiału na rynku praktycznie nie ma. O tym problemie, jak również o tym jakie teraz stosować zabiegi agrotechniczne i szkodach spowodowanych przez lutowe mrozy i wiosenne przymrozki z kierownikiem wieluńskiego Rejonowego Zespołu Doradców w Wieluniu, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Bronisławem Tobisem rozmawiał Michał Kiczka: