Gość Radia ZW

2013-02-04
O lodowisku, realizowanym projekcie i odejściu wiceburmistrza Rafała Barszczewskiego z burmistrzem Wieruszowa Bogdanem Nawrockim rozmawiała Magdalena Jaroch.
(07:40 min.)
2013-02-01
Decyzja zapadła wieluński szpital zostanie przekształcony w spółkę, w której 100% udziałów przejmie powiat wieluński. Tym samym cały ciężar obowiązków dotyczących przekształcenia spadnie na Zarząd Powiatu. Podczas obrad XXX Sesji Rady Powiatu 11 radnych głosowało za przekształceniem SP ZOZ-u, 8 było przeciwnych. Radni argumentowali, że nie mieli innego wyjścia bo zobowiązanie szpitala są zbyt duże - 28 mln zł. Skąd ten dług? Na pytanie Aliny Frejusz odpowiada dyrektorka wieluńskiego szpitala Bożena Łaz.
2013-01-31
Decyzja zapadła wieluński szpital zostanie przekształcony w spółkę, w której 100% udziałów przejmie powiat wieluński. Tym samym cały ciężar obowiązków dotyczących przekształcenia spadnie na Zarząd Powiatu. Podczas dzisiejszych obrad XXX Sesji Rady Powiatu 11 radnych głosowało za przekształceniem SP ZOZ-u, 8 było przeciwnych. O decyzji radnych z przewodniczącą Komisji Zdrowia radną Krystyną Miśkiewicz rozmawia Alina Frejusz:
(08:19 min.)
2013-01-30
Po burzliwych dyskusjach w trakcie ostatniej sesji rady miejskiej w Działoszynie uchwalono budżet, który zakłada duże oszczędności. Trudna sytuacja, w której znajduje się gmina, spowodowała, iż długo trzeba było czekać na jego uchwalenie. O budżecie z burmistrzem Rafałem Drabem rozmawia Adrian Michałczyk:
(04:13 min.)
2013-01-30
Ponad 2 mln 400 tysiące zł nadwyżki w budżecie gminy Pątnów na 2013 rok będzie przeznaczone na spłatę zobowiązań. Priorytetem jest szukanie oszczędności i wyprowadzenie gminy z zadłużenia. Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy w Pątnowie przyjęto także stawki za wywóz odpadów. Wyniosą 4 zł w przypadku śmieci segregowanych i 8 zł w przypadku tych niesegregowanych - wylicza w rozmowie z Katarzyną Jaśko wójt Edward Kiedos. Wyjaśnia też, dlaczego zdecydował się powołać swojego zastępcę.
(07:29 min.)
2013-01-29
Za niecałe dwa tygodnie w województwie łódzkim rozpoczną się ferie. Młodzieżowy Dom Kultury w Wieluniu przygotował atrakcje na każdy dzień dwutygodniowego wypoczynku uczniów. Odbędą się m.in. dwa bale kostiumowe, obóz narciarski, Turniej Młodych Fizyków oraz konkurs "Poszukujemy wokalnych perełek". Więcej na ten temat w rozmowie Katarzyny Jaśko z Włodzimierzem Kałczakiem, dyrektorem placówki.
(08:57 min.)
2013-01-28
Gmina Pajęczno ma już uchwalony budżet na 2013 i jak każdy samorząd musi oszczędzać. O tym co pochłania najwięcej pieniędzy i na jakie inwestycje wystarczy w tym roku z burmistrzem Dariuszem Tokarskim rozmawiała Marta Żarnowska. W wywiadzie również informacje na temat nowych ustaleń w sprawie „ustawy śmieciowej” i o kontrowersjach wokół inwestycji planowanych na terenie gminy przez Cementownię „Warta”.
(10:24 min.)
2013-01-25
Gmina Łubnice otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na modernizację stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach. Dzięki dotacji i pożyczce ta inwestycja zostanie w tym rozpoczęta. Tym bardziej, że z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich projekt uzyskał dofinanasownaie z listy rezerwowej w wysokości ponad 3,5 miliona złotych. Natomiast 27 grudnia radni uchwalili budżet na 2013 rok, ale nie podjęli decyzji w sprawie ustalenia stawek za wywóz odpadów, które będą obowiązywać w gminie od 1 lipca. Dlaczego tak się stało i jak wygląda sytuacja w gminie? Na ten temat z wójtem Henrykiem Cioskiem rozmawiał Michał Kiczka:
(10:44 min.)
2013-01-25
W ramach projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej” zakończono I etap, czyli wykonanie studni awaryjnej o głębokości 120 m w gminie Burzenin. Wstępny szacunek ilości nawierconej wody w Grabówce pozwoli w przyszłości zaopatrzyć w wodę wszystkich mieszkańców Gminy Burzenin. W chwili obecnej to ok. 60 m³/h. By móc zaopatrywać całą gminę stacja musiałaby posiadać przepustowość ok. 120 m³/h. Gmina chce również sprzedać ponad 6 hektarów działki we wsi Wolnica Grabowska, na której jest złoże piasku. Trwają też prace przy ustalaniu strategii rozwoju gminy oraz ustalenia miejscowego planu zagospodarowania w miejscowościach Witów i Kopaniny. Pod koniec grudnia 1012 roku radni uchwalili także tegoroczny budżet gminy. O jego głównych założeniach, z wójtem Jarosławem Janiakiem rozmawiał Michał Kiczka.
2013-01-24
14 głosami za i 1 przeciw radni gminy Galewice uchwalili budżet na 2013 rok. Sięgający prawie 1,5 mln złotych deficyt zostanie pokryty z kredytów bankowych. Ponad 5 milionów 700 tysięcy złotych samorząd chce przeznaczyć na inwestycje w tym prawie 400 tysięcy na inwestycje drogowe. I właśnie dyskusja nad drogami wywołała gorącą dyskuję pomiędzy radnymi. Burzliwe obrady trzeba było przerwać, bo nie udało się radnym zdecydować, czy jeden z wniosków formalnych zaakceptować, czy też odrzucić. Po 25. sesji Rady Gminy w Galewicach z przewodniczącą Rady, Sabiną Domańską rozmawiał Michał Kiczka:
(04:15 min.)