Gość Radia ZW

2012-12-06
Od 2013 roku każdy rolnik ubiegający się o płatności bezpośrednie, posiadający zwierzęta będzie musiał spełniać wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt. Wprowadzenie tego wymogu ma na celu zapewnienie zwierzętom zdrowia, stosownej opieki oraz komfortu. Na ten temat, a także o nowych przepisach w zakresie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, o uboju gospodarskim i warunkach przetrzymywania żywych ryb z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Wieluniu, Grzegorzem Łuczakiem rozmawiał Michał Kiczka.
2012-12-05
W ubiegłym tygodniu odbyła się 26. sesja rady miasta i gminy Złoczew, podczas obrad radni ustalili wysokość podatków od nieruchomości, rolnego i stawki opłat za wodę i ścieki w 2013 roku. Usłyszeli też informacje dotyczące działań zmierzających do utworzenia „Złoczewskiej Strefy Inwestycyjnej”. Na temat podjętych decyzji oraz planie włączenia pod zarządzanie gmin lub województwa dróg krajowych w gminach, gdzie znajdują się drogi ekspresowe, z burmistrz Złoczewa, Jadwigą Sobańską rozmawiał Michał Kiczka:
2012-12-05
Po „Historii oświaty na ziemi działoszyńskiej” i wystawie „Losy wojny” Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie myśli już o kolejnej. Najważniejsze, by w ten sposób pokazywać ludzi, mieszkańców - mówi dyrektorka placówki, Iwona Mordalska. W rozmowie z Katarzyną Jaśko także o planowanym na 16 grudnia Świątecznym Kiermaszu Twórczości Artystycznej w Działoszynie oraz przygotowaniach do kolejnego finału WOŚP.
(07:01 min.)
2012-12-04
Gościem Radia ZW był radny powiatu wieluńskiego, przewodniczący Komisji Finansów Józef Ranoszek. W audycji mówi o projekcie budżetu powiatu wieluńskiego na 2013 rok. Przygotowaniu Powiatowego Zarządu Dróg do zimy oraz o zamiarach przekształcenia wieluńskiego szpitala w spółkę prawa handlowego. Z radnym rozmawia Alina Frejusz:
(09:25 min.)
2012-12-04
W II LO w Wieluniu odsłonięto ścianę poświęconą patronowi – Januszowi Korczakowi. Jedną z osób zaproszonych na uroczystość była Elżbieta Woźniak, wiceprzewodnicząca Kręgu Korczakowskiego Ziemi Łódzkiej Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Rozmawiała z nią Katarzyna Jaśko:
(04:53 min.)
2012-12-03
Do końca grudnia 2012 roku trwać będzie w Polsce IX ogólnopolska kampania społeczna "Hospicjum to też życie”. Jej celem jest informowanie o potrzebach hospicjów, edukowanie na temat opieki paliatywno - hospicyjnej oraz pozyskiwanie środków na prowadzenie działalności hospicyjnej. Tematem tegorocznej kampanii jest sztuka komunikacji i pokazanie, jak ważna jest właściwa komunikacja pomiędzy zespołem leczącym i pacjentem oraz pacjentem i jego rodziną. O działalności hospicjum, budowie stacjonarnego hospicjum w Smardach Górnych pod Kluczborkiem oraz akcjach charytatywnych organizowanych przez Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio w Byczynie, z jego prezesem Sławomirem Kołeckim rozmawiał Michał Kiczka:
2012-12-03
IV Europejskie Forum Młodych Rolników już na nami. Zbiegło się w czasie z polskimi negocjacjami o unijny budżet, w tym środki na rozwój wsi. O problemie starzejącego się społeczeństwa i polskiej wsi oraz o nadziejach rolników na poprawę w kolejnych latach z wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posłem Arturem Duninem rozmawiał Michał Kiczka:
(11:18 min.)
2012-11-30
Gościem RZW był starosta powiatu wieruszowskiego Andrzej Szymanek. Samorządowiec z rozmowie z Aliną Frejusz mówi między innymi o rozbudowanej sieci instytucji opieki społecznej i zamierzeniach w tej dziedzinie na przyszłość. Zakończonych inwestycjach na drogach oraz o przebudowie wieruszowskiego szpitala.
(14:17 min.)
2012-11-29
Do 15 listopada samorządy musiały przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej projekty budżetów na 2013 rok. Zrobiła to też gmina Bolesławiec w powiecie wieruszowskim. Zgodnie z projektem w przyszłym roku władze gminy nie zakładają deficytu. Dochody gminy mają wynieść ponad 10 milionów złotych podobnie z wydatkami. Zadłużenie natomiast sięgnie 42%. O założeniach przyszłorocznego budżetu, przygotowaniach do przejęcia od 1 stycznia przez stowarzyszenia trzech szkół wiejskich oraz planowanym wzroście opłat za wywóz śmieci z wójtem gminy Bolesławiec, Leszkiem Dominasem rozmawiał Michał Kiczka.
(09:55 min.)
2012-11-29
W gminie Wieluń obowiązuje podział na 21 okręgów wyborczych i 23 obwody głosowania - wyjaśniał dziś w rozmowie z Katarzyną Jaśko przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu, Piotr Radowski. Poruszona została także kwestia styczniowych podwyżek cen wody i ścieków w gm. Wieluń i zmian w budżecie na 2012 rok.