Gość Radia ZW

2012-04-26
Producent przyczep i naczep firma Wielton SA ma za sobą rekordowy pod względem wolumenu sprzedaży I kwartał 2012 roku. Udało się sprzedać 1734 sztuki produktów Wieltonu, czyli o 30 % więcej niż w analogicznym okresie 2011 roku. Wynik ten jest nieco lepszy niż przyjęty w budżecie. A to oznacza, że spółka na pewno zakończy I kwartał na plusie. O sytuacji w firmie, prognozach na ten rok oraz o nowych produktach Wieltonu z prezesem zarządu Andrzejem Szczepkiem, rozmawiał Michał Kiczka
2012-04-25
Dzika zwierzyna w Nadleśnictwie Wieluń podliczona. Jak wygląda populacja poszczególnych gatunków, czego wystrzegać się podczas wizyt w lesie, a także czy przez Internet możemy 24 godziny na dobę śledzić to, co się dzieje w gnieździe orlika białego. M.in. na te pytania Michała Kiczki odpowiadał zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Wieluń, Maksymilian Mazur.
(12:17 min.)
2012-04-24
Problemy związane z rolnictwem, przedłużające się procedury wycen gruntów pod budowę S8 oraz obawy producentów mleka przed budową kolejnej odkrywki węgla brunatnego w okolicach Złoczewa. Na ten temat z posłem SLD - Cezarym Olejniczakiem rozmawiał Michał Kiczka:
(12:53 min.)
2012-04-20
Firma prawnicza z Warszawy kontroluje prawidłowość funkcjonowania SP ZOZ w Wieluniu. Zewnętrzny audyt zleciło starostwo powiatowe, które jest organem prowadzącym placówki. Wszystko w związku z planem finansowym szpitala na 2012 rok, który przewiduje ponad 2 mln straty. Między innymi o tej sprawie mówi w wywiadzie z Aliną Frejusz starosta powiatu wieluńskiego Andrzej Stępień. Wspomina także zmarłego wójta gminy Czarnożyły Tomasza Luboińskiego.
( 8:22 min.)
2012-04-19
Gmina Rudniki stara się o pieniądze na przebudowę boiska w Cieciułowie. Pierwszy etap oceny w Lokalnej Grupie Działania "Górna Prosna", wniosek przeszedł pozytywnie. Teraz ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Urząd Marszałkowski w Opolu. O tej inwestycji, a także o nowych przepisach związanych z gospodarką odpadami i przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt domowych z wójtem Andrzejem Pyziakiem rozmawiał Michał Kiczka
2012-04-18
W tym roku w gminie Burzenin w powiecie sieradzkim wykonany zostanie wodociąg w miejscowościach Redzeń i Majaczewice oraz na ulicy Złoczewskiej w Burzeninie. Samorząd stara się również o fundusze na częściową rewitalizację rynku oraz budowę targowiska w ramach rządowego programu "Mój rynek". O wykonanych, jak i planowanych inwestycjach w gminie z wójtem Jarosławem Janiakiem, rozmawiał Michał Kiczka.
2012-04-17
W Lututowie mieszkańcy odbudują fronton kościoła parafialnego, który się zawalił. Powstało Stowarzyszenie, które zadba o zbiórkę funduszy społecznych na ten cel. W Hucie zostanie przekształcona Szkoła Podstawowa a na boisku sportowym w samym Lututowie zostanie udoskonalony Figloraj. W rozmowie Aliny Frejusz z wójtem Józefem Suwarą mowa jest także budowie drogi ekspresowej S8. W związku z tą inwestycją zostanie wysiedlonych 14 rodzin.
2012-04-17
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie będzie realizowało w 2012 r. kolejną edycję projektu 'Integracja i aktywność'. Głównym celem projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W audycji mowa jest także o Rodzinnym Domu Dziecka w Lubczynie oraz o pieniądzach z PFRON-u, które w tym roku są większe niż w roku ubiegłym. W wywiadzie z Aliną Frejusz mówi o tym kierownik PCPR w Wieruszowie Elżbieta Ochocka:
(08:38 min.)
2012-04-12
Gościem Radia ZW był wójt gminy Pątnów Edward Kiedos
2012-04-12
Gościem Radia ZW był ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego wieluńskiego szpitala Zdzisław Cywiński. Tematem rozmowy Aliny Frejusz jest wirus brodawczaka ludzkiego oraz szeroko zakrojona profilaktyka wirusa.