Gość Radia ZW

2017-05-10
Cieszą się największym zaufaniem społecznym. Narażają zdrowie i życie dla ratowana innych i ich mienia - mowa o strażakach, którzy 4 maja, w dzień św. Floriana, obchodzą swoje święto. W Wieluniu Powiatowe Obchody Dnia Strażaka odbędą się 14 maja o 15.30 na Placu Legionów. O święcie strażackim w powiecie wieluńskim mówi starosta, Andrzej Stępień w rozmowie z Aliną Frejusz.
(08:17 min.)
2017-04-29
Podczas piątkowej sesji Rady powiatu wieruszowskiego, radni głosowali nad udzieleniem zarządowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2016 rok. M.in. o wynikach głosowania i czerwcowych Dniach Powiatu, ze starostą Andrzejem Szymankiem rozmawiała Magdalena Jaroch.
(06:15 min.)
2017-04-28
Klub historyczny „Gloria Victis” i Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach zapraszają mieszkańców regionu do udziału w rekonstrukcji historycznej obrazującej Powstanie Styczniowe. Będzie kilkudziesięciu rekonstruktorów i sporo efektów pirotechnicznych. Przedstawienie odbędzie się w Parku Wiejskim w Czastarach 2 maja. Na jego temat z Tomaszem Jaciukiem z Gminnego Ośrodka Kultury w Czastarach rozmawiał Michał Kiczka.
(06:52 min)
2017-04-28
Prawie 5 godzin trwała dyskusja radnych Rady Miejskiej w Wieluniu nad koncepcją budowy drogi średnicowej w Wieluniu i sposobu jej finansowania. W sali obrad byli obecni również projektanci, przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego oraz dwóch mieszkańców osiedla Wyszyńskiego z transparentem, że nie chcą obwodnicy w centrum miasta. Radni byli podzieleni. XXXVII Sesję Rady Miejskiej podsumowuje przewodniczący, Piotr Radowski w rozmowie z Aliną Frejusz.
(13:09 min.)
2017-04-28
20 kwietnia na Zamku Królewskim Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród Polskiego Klubu Biznesu, który jest najstarszą organizacją biznesową w Polsce.Spotkanie zgromadziło kilkaset osób związanych z przedsiębiorczością, nauką i kulturą. Akademia Polskiego Biznesu zaprezentowała najważniejsze osiągnięcia polskich marek przyznając Honorowe Nagrody takim osobistościom jak Andrzej Wodzyński, właściciel firmy Tubądzin i Wojciech Siudmak, artysta malarz pochodzący z Wielunia, który otrzymał złoty medal z diamentem. Z artystą rozmawia, Alina Frejusz.
(10:40 min.)
2017-04-27
9 głosami „za”, 4 „przeciw” i jednym wstrzymującym się radni gminy Ostrówek podczas XXII sesji Rady Gminy uchwalili Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostrówek. Wcześniej radni w podobnym stosunku głosów odrzucili kilka uwag mieszkańców dotyczących studium m.in. dotyczącą sprzeciwu umiejscowienia zwałowiska z nadkładu odkrywki węgla brunatnego „Złoczew” w północno - zachodniej części gminy. Na ten temat, a także o gminnych inwestycjach z wójtem, Ryszardem Turkiem rozmawiał Michał Kiczka.
(05:36 min.)
2017-04-27
Energetyka węglowa odpowiedzialna jest za prawie 22 tysiące zgonów rocznie w Europie i generuje koszty zdrowotne sięgające nawet ponad 62 miliardy euro. Tymczasem w ostatnich tygodniach rządy m.in. Niemiec i Polski zgłosiły zastrzeżenia do zaproponowanych nowych limitów emisji. Argumentują to tym, że proponowane technologie są drogie, a operatorzy elektrowni i tak już dokonali wielu modernizacji i odpowiednio zadbali o zdrowie obywateli. Jednak jak pokazuje wydany w 2016 roku raport „Ciemna chmura Europy” twierdzenia o tym, że elektrownie już odpowiednio zadbały o zdrowie obywateli, należy włożyć między bajki. Wciąż potrzebujemy rozwiązań, które pomogą lepiej chronić nasze zdrowie i życie. Wczoraj podczas sesji Rady Gminy w Ostrówku przedstawiciele organizacji ekologicznych apelowali do radnych, aby nie uchwalali Studium i w ten sposób dawali zielone światło dla odkrywki węgla brunatnego „Złoczew”. Na ten temat z prezesem Stowarzyszenia „Eko-Unia”, Radosławem Gawlikiem rozmawiał Michał Kiczka.
(08:50 min.)
2017-04-27
Temat dróg zdominował XXX Sesję Rady Powiatu w Wieluniu. Była mowa o planowanych remontach i inwestycjach na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Poruszono również problem bezrobocia i podjęto uchwałę w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej". Sesję podsumował dla nas radny, Jacek Kurowski w rozmowie z Aliną Frejusz.
(13:41 min.)
2017-04-26
Jutro w dworku w parku wiejskim w Mokrsku odbędzie się spotkanie z twórczością wybitnej poetki, szczególnie że rok 2016 był rokiem obchodów 80. urodzin a obecny 2017 rok jest rokiem 20 rocznicy śmierci Agnieszki Osieckiej. Utwory Osieckiej wykonywać będzie Zofia Szpikowska przy akompaniamencie Michała Rorata. Na temat koncertu a także o planowanym na 11 czerwca rajdzie rowerowym szlakiem kolejki wąskotorowej z dyrektorką Biblioteki Publicznej w Mokrsku, Renatą Cieślak rozmawiał Michał Kiczka.
(04:52 min.)
2017-04-26
Po 27. sesji Rady Gminy w Pątnowie z wójtem, Jackiem Olczykiem rozmawiała Magdalena Jaroch. Głównym tematem rozmowy były drogi gminne i powiatowe oraz wstrzymanie dofinansowania na usuwanie wyrobów azbestowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
(06:07 min)