Gość Radia ZW

2019-06-13
O wystawie Sacrum-Profanum przygotowanej przez ŁDK na XII Art Naif Festiwal. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Naiwnej, o nagrodzie im. Oskara Kolberga dla kutnowskiego rzeźbiarza Andrzeja Wojtczaka i o nominacjach dla zespołów ludowych, w tym z regionu wieluńskiego na festiwal w Kazimierzu Dolnym z Andrzejem Białkowskim z Łódzkiego Domu Kultury rozmawiał Grzegorz Nowak.
(03:14 min.)
Fot. Malwina Paroń / Łódzki Dom Kultury
2019-06-12
Nauczyciele z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie: Aneta Brzezińska-Leszczyk, Agnieszka Ryś i Mariusz Kiełbasiński w rozmowie z Magdaleną Jaroch przedstawiali zalety zagranicznych praktyk, w których brali udział ich podopieczni. Dlaczego doświadczenie zdobyte w innych krajach Europy jest tak ważne?
(05:25 min.)
2019-06-12
O tradycjach ludowych na Ziemi Łęczyckiej i o różnicach i podobieństwach z folklorem Ziemi Wieluńskiej, z członkiniami Zespołu Śpiewaczego Polesianki z gminy Wartkowice rozmawiał Grzegorz Nowak
(05:39 min.)
2019-06-12
O szkolnym zespole ludowym i o tym jak zainteresować młodzież folklorem z prezesem Gminno-Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gorzkowice" Piotrem Potęgą rozmawiał Grzegorz Nowak
(05:28 min.)
2019-06-12
O folklorze i stroju ludowym Ziemi Sieradzkiej, a także o historii i sukcesach powstałego w 1983 roku Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego Kliczkowianki z Kliczkowa Małego z Sabiną Trelą rozmawiał Grzegorz Nowak.
(07:16 min.)
2019-06-11
O „Wieluńskich Pierzajkach”, wieluńskiej gwarze i twórczości ludowej z Pauliną Wyrębak z Chotowa i Grażyną Hadryś z Ożarowa rozmawiał Grzegorz Nowak.
(05:26 min.)
2019-06-11
O wieluńskiej gwarze, o różnicach i podobieństwach do gwary z innych regionów kraju i o tym czy można się jej nauczyć z sieradzkim etnografem, Małgorzatą Dziurowicz-Kaszubą rozmawiał Grzegorz Nowak.
(04:17 min.)
2019-06-11
Gościem Radia ZW był Michał Piotrowicz prezes Stowarzyszenia Rajsport Active z Sieradza. Promotor zdrowego stylu życia, organizator imprez sportowych w województwie łódzkim.
Rozmowa Aliny Frejusz.
(04:33 min.)
2019-06-11
Gościem Radia ZW była, Agnieszka Sulikowska, profesjonalna instruktor z Polskiej Federacji Nordic Walking, mistrzyni zawodów Nordic Walking oraz trenerka personalna, z którą Alina Frejusz rozmawiała podczas pikniku sportowego w Wieluniu pod nazwą „Aktywne i zdrowe pikniki sportowe”, zorganizowanego przez Rajsport Active i Wieluń Biega.
(03:23 min.)
2019-06-11
Gościem Radia ZW był olimpijczyk Artur Kozłowski. Polski lekkoatleta z Sieradza, specjalista od biegów na długich dystansach, siedmiokrotny mistrz Polski. Z Arturem Kozłowskim rozmawialiśmy podczas pikniku pt.„Aktywne i zdrowe pikniki sportowe”, który odbył się w Wieluniu.
(02:11 min.)