Gość Radia ZW

2017-03-21
Dziesiątki wystawców, bogata oferta turystyczno-krajoznawcza z Polski i zagranicy, mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. W Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w Łodzi odbyły się XXIII Targi Turystyczne „Na styku kultur”. Na stoiskach promowały się miasta, regiony, firmy i galerie artystyczne. Nie zabrakło lokalnych wytwórców. jednym z nich był Antoni Marcinek, który, wbrew polskiej aurze, założył winnicę i produkuje polskie wina. Rozmawia, Alina Frejusz.
(04:50 min.)
2017-03-20
Szablą Kilińskiego - najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym przyznawanym przez Kongres Rzemiosła Polskiego został odznaczony Franciszek Widera. Uroczystość odbyła się podczas Walnego Zgromadzenia Członków Cechu w Wieluniu. O tym jak ważna jest praca rzemieślników na terenie powiatu wieluńskiego mówi w rozmowie z Aliną Frejusz, Starszy Cechu mgr inż. Wacław Witkowski.
(09:38 min.)
2017-03-17
Prawie 140 wielkoformatowych fotografii obejmuje wystawa „Ważki - zabójcy dwóch środowisk”, którą od wczoraj można oglądać w Muzeum w Praszce. Ekspozycja w doskonały sposób prezentuje piękno i różnorodność świata tych fascynujących owadów. Wystawę udostępniło Muzeum Śląska Opolskiego.
Z autorami wystawy Piotrem Zabłockim i Michałem Wolnym rozmawiał Gabriel Wyględacz.
(05:35 min.)
2017-03-15
21 marca w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu zostanie zorganizowany Dzień Otwarty pod nazwą „Salon Gimnazjalistów”. O tym m.in. na jakie atrakcje mogą liczyć tego dnia gimnazjaliści, którzy odwiedzą szkołę w rozmowie Magdaleny Jaroch z nauczycielką Edytą Niciejewską oraz uczniami Mateuszem Wróblem, Sylwią Hadryś i Patrycją Skibińską.
(05:04 min.)
2017-03-14
Niektóre drogi po zimie wyglądają jak ser szwajcarski. Dziury, wyrwy, oberwane pobocza. Co roku taka sytuacja spędza sen z powiek drogowcom, bo wszystkich naprawić się nie da, a materiał używany do ich tymczasowego łatania nie zawsze się sprawdza. Dlatego też Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu chce wypracować nową metodę naprawy dziur. Mówi o tym w rozmowie z Aliną Frejusz wicestarosta wieluński, Marek Kieler.
(07:02 min.)
2017-03-08
Działalność Łódzkiego Domu Kultury w kontekście wspierania podmiotów z sektora kultury - to jeden z tematów, które przedstawiono podczas spotkania dotyczącego rozwoju kultury i współpracy międzysektorowej w województwie łódzkim. Spotkanie odbyło się w Punkcie Informacji Turystycznej w Wieluniu, a przybyli dyrektorzy i kierownicy placówek kultury z powiatu wieluńskiego. Bardzo ciekawym projektem, który zaprezentowali pracownicy Łódzkiego Domu Kultury, jest Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+”. Mówi o tym, w rozmowie z Aliną Frejusz, wicedyrektor Łódzkiego Domu Kultury Jacek Lewkowski.
(05:24 min.)
2017-03-08
Od 2016 r. Łódzki Dom Kultury organizuje Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej - Przystanek 60+. Celem przeglądu jest m.in. prezentacja i promocja dorobku twórczości mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+, konfrontacja i wymiana doświadczeń, inspirowanie poszukiwań nowych form pracy artystycznej, a także integracja środowisk seniorskich. Teatr i kabaret to temat kolejnej, trzeciej już edycji Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+”. Wydarzenie adresowane jest do amatorskich grup teatralnych i kabaretowych z Łodzi i województwa łódzkiego. Koordynatorem tego projektu jest Gabriela Synowiec z Łódzkiego Domu Kultury.
(05:15 min.)
2017-03-07
Kurator Oświaty w Łodzi odrzucił „specuchwałę” Rady Gminy w Mokrsku dotyczącą projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego po 1 września 2017 roku. Zakładała ona powstanie ośmioklasowych szkół podstawowych w Mokrsku, Krzyworzece i Ożarowie i czteroklasowej szkoły w Chotowie. Dlatego radni 28 lutego podjęli uchwałę zgodną z wytycznymi kuratora zakładającą utworzenie 4 szkół ośmioklasowych. Co to oznacza dla samorządu i budżetu gminy? Na ten temat z wójtem Tomaszem Kąckim rozmawiał Michał Kiczka.
(18:59 min.)
2017-03-06
W ostatnich miesiącach ceny skupu mleka oraz produktów mleczarskich na rynkach światowych wzrastają. Jednak również w okresie koniunktury należy doskonalić metody produkcji, optymalizować opłacalność produkcji, optymalizować koszty i poprawiać opłacalność produkcji. W strukturze kosztów 50% stanowi żywienie, a prawie 20% to nakłady związane z odchowem jałówek. Tam należy szukać największych rezerw ekonomicznych. Na temat analizy błędów żywieniowych i jak dzięki temu taniej produkować mleko, z prof. dr hab. Włodzimierzem Nowakiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu rozmawiał Michał Kiczka.
(09:24 min.)
2017-03-06
Choć sytuacja na rynku mleka w porównaniu z poprzednim rokiem uległa niewątpliwie znacznej poprawie, nie oznacza to jeszcze stabilizacji i pewności utrzymania obecnych cen mleka, gdyż nie zostały rozwiane jeszcze wszystkie czarne chmury wiszące nad sektorem mleczarskim. Biorąc pod uwagę ostatni kryzys na rynku mleka można zauważyć, że okres spadku cen mleka wyniósł aż 2,5 roku. Natomiast obserwowany obecnie wzrost cen mleka w skupie trwa zaledwie pół roku. W ostatnim czasie obserwowany jest spadek cen produktów mleczarskich, który przy nieodpowiednich działaniach rynkowych ze strony Komisji Europejskiej może się jeszcze pogłębić. Na temat prognoz dotyczących rynku mleka z wiceprezydentem Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Krów Mlecznych, Sylwestrem Mierzejewskim rozmawiał Michał Kiczka.
(07:53 min.)