Gość Radia ZW

2017-02-28
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kozłowicach – Dęby za ponad pół miliona złotych oraz odwiert studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śląskim za 180 tys. zł, to główne zadania inwestycyjne zaplanowane w tym roku w gminie Gorzów Śląski. To wyhamowanie inwestycyjne spowodowane jest chęcią spłaty przez samorząd zaciągniętych wcześniejszych zobowiązań na realizację zadań z zewnętrznym dofinansowaniem. Na ten temat, a także o planowanej budowie zbiornika retencyjnego, z Arturem Tomalą - burmistrzem Gorzowa Śląskiego - rozmawiał Michał Kiczka.
(17:18 min.)
2017-02-27
Tempo przyrostów tuczników, wykorzystanie paszy, a co za tym idzie opłacalność produkcji żywca wieprzowego, w ogromnej mierze zależy od tego, w jaki sposób zwierzęta są żywione. Wpływ na konwersję paszy ma też zdrowotność świń. Na ten temat a także o prognozach i sytuacji z występującym w Polsce afrykańskim pomorem świń, z prof. Zygmuntem Pejsakiem rozmawiał Michał Kiczka.
(10:16 min.)
2017-02-27
Według danych Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka sukcesywnie wzrasta liczba krów podlegających ocenie użytkowości mlecznej. To dobry prognostyk dla rozwoju polskiej hodowli. Rosnąca liczba krów obejmowanych oceną użytkowości mlecznej świadczy o rosnącej świadomości hodowców, którzy chcą poszerzyć wiedzę na temat swoich zwierząt. Informacje zawarte w raportach wynikowych znacznie ułatwiają zarządzanie stadem bydła mlecznego. Szczególnie dotyczy to oceny poprawności żywienia, czy kontroli rozrodu. Na ten temat z dr Ewą Kłębukowską, dyrektorem ds. oceny w PFHBiPM rozmawiał Michał Kiczka.
(06:09 min.)
2017-02-27
Za dwa dni mija termin składania dokumentów w konkursie na dyrektorów szkół i placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez powiat wieluński. Konkursy dotyczą wyboru na dyrektora w Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika, Zespole Szkół Specjalnych, Bursie Międzyszkolnej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieluniu. Do piątku nie wpłynęły jeszcze żadne dokumenty. Alina Frejusz rozmawia na ten temat z Zenonem Kołodziejem Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wieluniu.
(11:19 min.)
2017-02-27
Tegoroczne plany inwestycyjne i Program Ograniczania Niskiej Emisji finansowany przez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi to główne tematy rozmowy Magdaleny Jaroch z prezesem Energetyki Cieplnej, Zygmuntem Bednarskim.
(05:08 min.)
2017-02-27
24 milionów złotych dochodów, z czego prawie 4 mln zł zostaną przeznaczone na inwestycje zakłada tegoroczny budżet gminy Burzenin. Samorząd zakwalifikował się też do unijnego dofinansowania na modernizację i rozbudowę gospodarki wodno - ściekowej w gminie. Otrzyma na ten cel prawie 2 mln zł. Na ten temat a także o zmianach w oświacie na terenie gminy, które wprowadza reforma oświatowa od 1 września 2017 roku, z wójtem gminy Burzenin Jarosławem Janiakiem rozmawiał Michał Kiczka.
(13:31 min.)
2017-02-24
Gościem Radia ZW była Dorota Kamieniecka, Prezes Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych w Wieluniu, które ma już swoją nową siedzibę. Z naszym gościem rozmawia, Alina Frejusz.
(07:24 min.)
2017-02-24
Rada Gminy w Białej uchwaliła na ostatniej sesji sieć organizacji gminnych szkół po zmianie ustroju oświatowego. Od 1 września w Naramicach, Młynisku i w Białej będą ośmioklasowe szkoły podstawowe. Teraz dyrektorzy szkół opracowują siatkę godzinową tak, aby jak najmniej nauczycieli straciło pracę lub część etatów. Niewykluczone jednak, że nauczyciele takich przedmiotów jak: fizyka, geografia, czy biologia będą uczyć w kilku szkołach, żeby mieć cały etat. Gmina także w wyniku negocjacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Łodzi uzyskała zapewnienie, że trzy przejścia dla pieszych przed drogę krajową nr 74 zostaną doświetlone i lepiej oznakowane przez GDDKiA. Pozostałe 4 gmina dodatkowo oznakuje z własnych środków. Na te tematy z wójtem gminy Biała, Aleksandrem Owczarkiem rozmawiał Michał Kiczka.
(14:54 min.)
2017-02-24
Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza kobiety, które urodziły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi opieki okołoporodowej. Fundusz opracował anonimową ankietę, która składa się z 42 pytań na temat opieki przed porodem, pobytu w szpitalu, a także wizyt położnej w domu po porodzie dotyczących np. planu opieki przedporodowej, przygotowania do porodu, badań diagnostycznych, kontaktu z noworodkiem, nauki karmienia piersią. Ankietę można wypełnić do połowy marca. Na ten temat a także o zmianach w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej obowiązujących od 12 stycznia 2017 roku z rzecznikiem Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Anną Lederą rozmawiał Michał Kiczka.
(08:46 min)
2017-02-23
W tym roku dochody budżetu gminy Wierzchlas planuje się na poziomie 29 mln zł, a wydatki w kwocie przekraczającej 33 mln zł. Największą część wydatków budżetu pochłoną koszty funkcjonowania oświaty w gminie - ponad 10 mln zł. Znaczącą pozycję w budżecie stanowią również wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - ponad 9,5 mln zł. Kwotę przekraczającą 10 mln zł, czyli ponad 30% środków budżetowych przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych. Na ten temat, a także o organizacji sieci szkół w gminie po zmianie stroju oświatowego, z wójtem Krzysztofem Bednarkiem rozmawiał Michał Kiczka.
(10:20 min.)