Gość Radia ZW

2017-07-21
Masło podrożało w Polsce, bo jest na nie duży popyt na rynkach zagranicznych – uważają eksperci. Zdaniem prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Waldemara Brosia, takie produkty wartościowe jak masło muszą kosztować więcej, a tymczasem od wielu lat społeczeństwo było przyzwyczajane, że masło, mleko spożywcze i twaróg muszą być tanie. Np. mleko w handlu w niektórych krajach kosztuje 3-4 razy więcej niż w skupie, a w Polsce jego cena w sklepach jest tylko o ok. 40 proc. wyższa. Skąd się biorą podwyżki cen masła i czy skup mleka jest wyższy niż rok temu? Na ten temat z prezesem Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu, Stefanem Bartelą rozmawiał Michał Kiczka.
(12:58 min.)
2017-07-18
Ogłoszenia dotyczące pracy sezonowej pojawiają się obecnie praktycznie wszędzie. Najczęściej dotyczą pracy w takich branżach jak: zakwaterowanie, gastronomia oraz rolnictwo. Biorąc pod uwagę krótki okres zatrudnienia, następuje ono najczęściej na podstawie umów cywilnoprawnych. Czy to oznacza, że "sezonowi" nie podlegają ochronie zasad BHP? Na ten temat a także terminowości wypłat, zasadach pracy drwali z inspektorem Dawidem Ruzakiem z opolskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy rozmawiał Michał Kiczka.
(05:59 min.)
2017-07-18
10 lat czekali mieszkańcy Naramic (gmina Biała) na nową drogę prowadzącą przez ich miejscowość. Doczekali się, bo inwestycja właśnie jest realizowana, ale nie wszyscy są zadowoleni, bo plany robione w 2009 roku nie przewidywały nowych domów i zjazdów do tych posesji. Między innymi o tej inwestycji, w rozmowie z Aliną Frejusz, mówi wicestarosta powiatu wieluńskiego, Marek Kieler.
(08:52 min.)
2017-07-12
Gmina Wieluń będzie mieć decydujący wpływ na wysokość opłat za odbiór odpadów komunalnych. To komfortowa sytuacja dla gminy i mieszkańców, choć do niedawna nie było to takie oczywiste, ponieważ w pierwotnym planie gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego wysypisko w Rudzie nie uzyskało statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Jak podkreśla burmistrz Wielunia, Paweł Okrasa, status udało się pozyskać dzięki ogromnym staraniom lokalnych samorządowców. Rozmawia, Alina Frejusz.
(07:38 min.)
2017-07-07
3 mln 817 tys zł to kwota, którą powiat wieluński wygenerował w 2016 roku. Gro z tych środków poszło na pokrycie ujemnego wyniku finansowego wieluńskiego szpitala, bo 1 mln 300 tys zł, ale też wiele pieniędzy pójdzie na drogi i trafi do wieluńskich szkół. O tym jak radni podzielili nadwyżkę budżetową mówi starosta, Andrzej Stępień.
(08:13 min.)
2017-07-05
To był rok dużych inwestycji - podsumowuje 2016 rok wójt gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk, który na sesji absolutoryjnej uzyskał jednogłośne poparcie. Ta sesja odbyła się w gminie wyjątkowo szybko, bo na początku czerwca, po kilku miesiącach intensywnej pracy nad kolejnym nowym projektem proekologicznym związany z fotowoltaiką. O inwestycjach w gminie Rząśnia z włodarzem gminy rozmawia, Alina Frejusz.
(12:04 min.)
2017-07-05
Rak piersi to niezwykle groźna choroba, która w zaawansowanym stadium rozwoju jest niestety nieuleczalna. Szanse na wyleczenie nowotworu są wyraźnie większe, jeśli rak jest wykryty wcześnie. O profilaktyce raka piersi Alina Frejusz rozmawia z dr n. med. Wojciechem Ordonem - kierownikiem oddziału połozniczo-ginekologicznego SP ZOZ w Wieluniu.
(14:06 min.)
2017-07-05
Wójt gminy Pątnów otrzymał od Radnych absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. O tym oraz o m.in. tegorocznych zadaniach, inwestycjach i sytuacji finansowej samorządu, z wójtem gminy Jackiem Olczykiem rozmawiała Magdalena Jaroch.
(09:15 min.)
2017-06-30
O zmianach w składzie rady powiatu wieruszowskiego, o funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Medycznego i o zmianach w szkolnictwie ponadgimnazjalnym z wicestarostą powiatu wieruszowskiego, Mirosławem Urbasiem rozmawiała Magdalena Jaroch.
(07:24 min.)
2017-06-30
O zrealizowaniu przebudowy ul. Długiej w Rudzie, ul. Rzemieślniczej i Ogrodowej za ponad 2 mln. zł, o inwestycjach w trakcie realizacji w gminie Wieluń i inwestycjach, które są w planach, mówi nam Maciej Preś, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju, w rozmowie z Marita Dobranowską.
(07:42 min.)