Gość Radia ZW

2019-10-09
Nasz gość w audycji mówi o priorytetowych inwestycjach w powiecie wieluńskim, Konwencie Gmin Powiatu Wieluńskiego, który odbędzie się 15 października oraz wspomina zmarłego historyka i prawnika z Lututowa, Antoniego Galińskiego.
(07:19 min.)