Gość Radia ZW

2019-09-09
O folklorze Ziemi Sieradzkiej prezentowanym podczas Mixera Regionalnego Województwa Łódzkiego i o najbliższych wystawach sieradzkiego muzeum z Pawłem Kieroniem, kierownikiem Działu Etnograficznego i Sieradzkiego Parku Etnograficznego Muzeum Okręgowego w Sieradzu rozmawiał Grzegorz Nowak.
(03:03 min.)