Gość Radia ZW

2019-06-12
O tradycjach ludowych na Ziemi Łęczyckiej i o różnicach i podobieństwach z folklorem Ziemi Wieluńskiej, z członkiniami Zespołu Śpiewaczego Polesianki z gminy Wartkowice rozmawiał Grzegorz Nowak
(05:39 min.)