Gość Radia ZW

2019-05-15
O aktualnych i planowanych inwestycjach, usuwaniu azbestu, wykluczeniu cyfrowym i Owocowym Festiwalu z Grzegorzem Turalczykiem, wójtem gminy Konopnica rozmawiała Marita Dobranowska.
(08:22)