Gość Radia ZW

2019-05-14
O ogólnopolskim programie doradztwa energetycznego, programie "Czyste powietrze", programach dofinansowań dla odbiorców indywidualnych m.in. dotyczących usuwania azbestu czy montażu przydomowych oczyszczalni ścieków z doradcą energetycznym Małgorzatą Skupińską z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozmawiał Grzegorz Nowak.
(03:51 min.)