Gość Radia ZW

2019-05-14
Szkoła przysposabiająca do pracy powstaje w Wierzbiu. Na bazie doświadczeń zdobytych podczas pracy z kończącymi swoją edukację gimnazjalistami, wśród których były osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, dyrekcja Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich pragnie utworzyć szkołę specjalną. Do kogo będzie skierowana i na jakiej edukacji skupiać się będą pedagodzy? M.in. o tym w rozmowie Gabriela Wyględacza.
(12:34 min.)