Gość Radia ZW

2019-03-13
Podsumowanie i zyski związane z największą ubiegłoroczną inwestycją Energetyki Cieplnej w Wieluniu, tegoroczne plany oraz podkreślanie roli termomodernizacji budynków dla oszczędzania ciepła - to niektóre z tematów rozmowy Magdaleny Jaroch z prezesem Energetyki, Zygmuntem Bednarskim.
(09:01 min.)