Gość Radia ZW

2019-01-25
Film "Wołyń" wyświetlany w wieluńskim kinie Syrena był pretekstem do wygłoszenia wykładu poświęconego rzezi wołyńskiej przez ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Z założycielem i prezesem Fundacji im. Brata Alberta, duszpasterzem Ormian, publicystą, o jego działalności społecznej, pasji do historii, a także o innych ważnych współcześnie tematach m.in potrzebie lustracji wśród duchowieństwa rozmawiał Grzegorz Nowak.