Gość Radia ZW

2018-12-07
List intencyjny o współpracy został wczoraj podpisany przez Zarząd Stowarzyszenia Lakiernictwo Przemysłowe i Dyrekcję Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu. Celem tej współpracy jest propagowanie wiedzy o branży lakierniczej, szkolenie i przekazywania wiedzy technicznej i technologicznej wśród młodzieży. Wydarzenie miało miejsce w restauracji „Zielona Weranda”. Alina Frejusz rozmawia z Danutą Dobrzyńską, członkinią Zarządu Stowarzyszenia Lakiernictwa Przemysłowego.
(06:30 min.)