Gość Radia ZW

2018-11-07
Na uroczystości związane z wmurowania tablicy upamiętniającej 80-lecie pobytu 10 Batalionu Pancernego ze Zgierza w Kraszkowicach zapraszają Elżbieta Jajczak, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraszkowicach i Przemysław Bucki. Rozmowa Grzegorza Nowaka.
(02:32 min.)