Gość Radia ZW

2018-10-30
"Wieruszowski Słownik Biograficzny" to pierwsza publikacja zawierająca biogramy ponad stu pięćdziesięciu postaci ważnych dla Wieruszowa. O pracach nad publikacją, o tym co zawiera, a także czy będzie kontynuowana w przyszłości z Alicją Rutą, Sekretarzem Gminy Wieruszów i Pawłem Grzesiakiem, członkiem kolegium redakcyjnego "Wieruszowskiego Słownika Biograficznego" rozmawiał Grzegorz Nowak.
(06:18 min.)