Gość Radia ZW

2018-10-09
O rekordowym pod względem ilości uczestników 31. Łódzkim Przeglądzie Teatrów Amatorskich ŁóPTA 2018 z Gabrielą Synowiec z Zespołu d/s Teatralnych Łódzkiego Domu Kultury rozmawiał Grzegorz Nowak.
(05:34 min.)
Fot. Facebook