Gość Radia ZW

2018-08-07
O sposobie dowodzenia oddziałami rycerstwa w średniowieczu, o symbolice i roli chorągwi na ówczesnym polu walki z chorążym Tomaszem "Juzkiem" Jóźwiakiem, członkiem Bractwa Rycerskiego Ziemi Łęczyckiej "Signum Temporis" rozmawiał Grzegorz Nowak.
(04:24 min.)