Gość Radia ZW

2018-07-05
Powiat wieluński najlepszy w zdawalności matur w województwie łódzkim. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki to prawie 100%, podobnie w II LO im. Janusza Korczaka. Między innymi o wynikach matur i naborach do szkół średnich ze starostą wieluńskim Andrzejem Stępniem rozmawia Alina Frejusz.
(07:57 min.)