Gość Radia ZW

2018-04-13
Co roku, w parku im. Juliusza Słowackiego w Łodzi odbywa się Festyn Miłosierdzia "Szlakiem Faustyny" na którym mieszkańcy miasta i regionu przypominają historię świętej Faustyny, patronki Łodzi. W ramach pikniku organizowane są zabawy dla dzieci, koncerty, wydarzenie kończy się przejściem do Archikatedry Łódzkiej, gdzie odbywa się zawierzenie Miłosierdziu Bożemu. Z organizatorem festynu ks. Wiesławem Potakowskim, proboszczem Parafii Św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi rozmawiał Grzegorz Nowak.
(03:24 min.)