Gość Radia ZW

2018-04-13
O życiu, działalności i kulcie św. Faustyny Kowalskiej, patronki Łodzi, przy okazji XIII Festynu Miłosierdzia "Szlakiem Faustyny" z siostrą Dolorosą Sową ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łodzi rozmawiał Grzegorz Nowak.
(08:50 min.)