Gość Radia ZW

2018-03-14
O sytuacji osób z upośledzeniem umysłowym w Polsce, wsparciu dla nich i barierach jakie je spotykają w codziennym życiu z przewodniczącym łódzkiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, prywatnie rodzicem osoby z niepełnosprawnością intelektualną, Romanem Bartoszuk-Antoszewskim, rozmawiał Grzegorz Nowak.
(08:44 min.)