Gość Radia ZW

2018-03-14
O świadomym wspieraniu za pomocą 1% organizacji pożytku publicznego i o tym, dlaczego musimy pomagać innym z aktorem i reżyserem Marcelem Szytenchelmem rozmawiał Grzegorz Nowak.
(02:32 min.)