Gość Radia ZW

2017-12-07
Entuzjaści powrotu do natury, wspierani przez wielu przedstawicieli nauki z reguły rozpoczynają swoje wywody na temat wyższości zdrowego środowiska nad otoczeniem człowieka coraz bardziej zatrutego chemią od przypomnienia, że najstarszymi, najmniejszymi, a zarazem najliczniejszymi mieszkańcami Ziemi są mikroorganizmy. Zaraz potem padają informacje nieco szokujące laików. Na przykład o tym, że każdy centymetr skóry człowieka zasiedlają miliony mikroorganizmów, a ich liczba jest nawet 10 razy większa od liczby naszych komórek. Co ciekawe, dziś znany jest tylko jeden procent zidentyfikowanych mikroorganizmów, 99 procent czeka na identyfikację. I właśnie biologizacji życia poświęcony był wykład Stanisława Kolbusza, prezesa Stowarzyszenia Ekosystem - Dziedzictwo Natury, który wygłosił podczas konferencji „Czas na ekologię” w Łodzi. O tym, że natura wyposażyła nas w mikroorganizmy, które wywołują choroby, ale też takie, które pomagają choroby zwalczyć z prezesem Stanisławem Kolbuszem rozmawiał Michał Kiczka.
(14:05 min.)