Gość Radia ZW

2017-11-14
Sukcesy, między innymi w wojewódzkich olimpiadach, stały się pretekstem do naszej rozmowy z uczniami Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie: Marcinem Ubrychem, Bartłomiejem Łygą, Szymonem Cieślakiem i Adamem Kontowskim oraz nauczycielką, Barbarą Zadką.
(04:54 min.)