Gość Radia ZW

2017-11-14
Prawie 884 tys. zł kosztować będzie budowa prawie 5 km sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią we Wróblewie w gminie Skomlin. I etap tej inwestycji gmina pokryje z własnych środków, na kolejny etap, czyli kanalizację Bojanowa gmina chce pozyskać środki unijne. Na razie wniosek ze Skomlina znajduje się na liście rezerwowej. Samorząd rozstrzygnął też przetarg na rekultywację gminnego składowiska odpadów położonego na Górach Młyńskich. Wykona to za 295 tys. zł Eko-Region z Bełchatowa. To zadanie ma zostać zrealizowane do końca 2018 roku, po czym składowisko zostanie zamknięte. Na te tematy z wójtem gminy Skomlin, Grzegorzem Marasem rozmawiał Michał Kiczka.
(11:22 min.)