Gość Radia ZW

2017-09-13
Wszystkie wpłaty, do których otrzymywania uprawniony jest ZUS, będzie można od 1 stycznia 2018 r. wpłacać jednym przelewem. Teraz do ZUS trafiają cztery przelewy: na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusze: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz emerytury pomostowe. Numer nowego rachunku będzie nadawany przez ZUS i stanie się nowym identyfikatorem płatnika składek. Na temat planowanych zmian z rzecznikiem regionalnym ZUS w Łodzi, panią Moniką Kiełczyńską rozmawiał Michał Kiczka.
(05:50 min.)