Gość Radia ZW

2017-05-17
Omówienie wyników „Lokalnej diagnozy problemów uzależnień oraz innych problemów społecznych na terenie gminy Biała” było jednym z głównych tematów Gminnego Sympozjum Dotyczącego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Społecznych, jakie odbyło się dziś w Urzędzie Gminy Biała. Głównym prelegentem była dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Anna Mroczek, która problemem uzależnień zajmuje się od 1994 roku. Z naszym gościem rozmawia, Alina Frejusz.
(07:05 min.)