Gość Radia ZW

2017-05-17
To już nie pomysł, to już jest konkretne działanie - tak burmistrz Wielunia mówi o programie Mieszkanie Plus. Chodzi o wybudowanie czterech bloków przy ulicy Agrestowej w Wieluniu. Inwestorem byłby Bank Gospodarstwa Krajowego, wkładem Gminy Wieluń byłaby działka, na której zostaną wybudowane bloki. Zainteresowanie nowym budownictwem jest bardzo duże, szczególnie przedsiębiorców, którzy chcieliby zaproponować mieszkania swoim pracownikom. Z burmistrzem Pawłem Okrasą rozmawia, Alina Frejusz.
(10:20 min.)