Gość Radia ZW

2017-05-16
Na to rozstrzygnięcie czekano trzy lata. W ubiegłym tygodniu odbyło się w Warszawie posiedzenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie kary nałożonej na spółkę Eko-Biała przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi. Kara została nałożona za niezgodne z prawem magazynowanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na działce w miejscowości Młynisko Wieś gmina Biała. NSA swoim rozstrzygnięciem oddalił skargę kasacyjną spółki i podtrzymał tym samym stanowiska poprzednich instancji: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, Głównego Inspektora Sanitarnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sprawę komentuje, w rozmowie z Aliną Frejusz, wójt gminy Biała, Aleksander Owczarek.
(10:15 min.)