Gość Radia ZW

2017-04-20
Na polskim rynku pracy brakuje przedstawicieli zawodów technicznych i Ochotnicze Hufce Pracy są doskonałym miejscem, gdzie można kształcić takich pracowników. Po reformie oświaty, która powraca do szkolnictwa zawodowego w postaci dwuletniej szkoły branżowej daje to szansę Hufcom kształcić młode osoby i wprowadzać je z powodzeniem na rynek pracy. Taka szkoła branżowa będzie działać od 1 września przy Hufcu Pracy w Polanowicach działającym przy Zespole Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie. Na temat oferty szkoły branżowej Hufca z Polanowic i jego dotychczasowej działalności z komendantem Hufca, panią Katarzyną Sobanią rozmawiał Michał Kiczka.
(06:47 min.)