Gość Radia ZW

2017-02-17
W gminie Ostrówek odbyły się dzisiaj w Urzędzie Gminy konsultacje społeczne dotyczące projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrówek. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele kopalni węgla brunatnego Bełchatów, organizacji pozarządowych oraz zainteresowani mieszkańcy. Po wielu uwagach ze strony rolników i ekologów, teraz mieszkańcy mogą wnosić uwagi do projektu studium do 13 marca. Na ten temat a także o przegłosowanej przez radnych 14 lutego uchwale o nowej organizacji szkół po wprowadzeniu reformy oświatowej, z wójtem gminy Ostrówek Ryszardem Turkiem rozmawiał Michał Kiczka.
(10:49 min.)